Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa rủi ro tỷ giá

Cơ hội

Cơ hội

Tận dụng cơ hội thị trường

Tư vấn

Tư vấn

Tư vấn phù hợp nhu cầu khách hàng

Quyền chọn ngoại tệ

 • Giới thiệu chung: Là giao dịch trong đó người mua quyền chọn có quyền ( không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày xác định trong tương lai và trả cho ngân hàng một khoản phí.
 • Đồng tiền giao dịch: các cặp ngoại tệ/ngoại tệ như GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD,... (chưa áp dụng với ngoại tệ/VND)

Lợi thế BIDV

 • Là ngân hàng với mạng lưới rộng trải khắp Việt Nam (chi tiết danh sách điểm giao dịch xem tại đây)
 • Là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối trên thị trường Việt Nam với thế mạnh về nguồn ngoại tệ và kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động mua bán ngoại tệ

Thủ tục hồ sơ đăng ký

 • Hồ sơ: Đối với chiều khách hàng mua ngoại tệ, Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và BIDV.
 • Thủ tục:
 • Khách hàng ký hợp đồng quyền chọn ngoại tệ với ngân hàng
 • Mở tài khoản ký quỹ theo quy định
 • Chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ: Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7: 19009247 hoặc gửi thư về hộp thư điện tử bidv247@bidv.com.vn hoặc các Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất.

Quy trình giao dịch

 • Theo hướng dẫn tại Chi nhánh/Phòng giao dịch nơi Khách hàng thực hiện giao dịch

Liên Hệ

 • Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7: 19009247 hoặc gửi thư về hộp thư điện tử bidv247@bidv.com.vn hoặc liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất

 

Ngoại tệ

Ngoại tệ

Ngoại tệ (tiền mặt, chuyển khoản) đa dạng

Tỷ giá

Tỷ giá

Tỷ giá cạnh tranh

Thủ tục

Thủ tục

Thủ tục nhanh chóng với chương trình Bán ngoại tệ qua IBMB

Bán ngoại tệ

 • 1. Nguồn ngoại tệ: Khách hàng có thể bán ngoại tệ từ các nguồn tiền sau:
 • - Kiều hối.
 • - Tiết kiệm bằng ngoại tệ.
 • -  Ngoại tệ tiền mặt tự cất trữ hoặc ngoại tệ trên tài khoản thanh toán.
 • - Nguồn ngoại tệ hợp pháp khác.
 • 2. Đồng tiền giao dịch:  20 loại ngoại tệ như USD, EUR, GBP, JPY, AUD, KRW,...(Chi tiết xem tại Bảng tỷ giá niêm yết của BIDV).
 • 3. Loại giao dịch:
 • Giao ngay:
 •   - Là giao dịch Khách hàng mua ngoại tệ theo tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.
 •   - Đáp ứng nhu cầu giao dịch tức thời của khách hàng
 •     Kỳ hạn:
 •   - Là giao dịch mua ngoại tệ theo tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện vào một thời điểm xác định trong tương lai.
 •   - Kỳ hạn hợp đồng: Giao dịch chuyển đổi giữa các ngoại tệ: Theo thỏa thuận giữa BIDV và khách hàng, Giao dịch ngoại tệ với VND: tối thiểu 3 ngày làm việc, tối đa 365 ngày.
 •   - Phòng ngừa rủi ro về tỷ giá, giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền
 •   - Đồng tiền giao dịch: đa dạng với hơn 140 loại ngoại tệ như USD, EUR, GBP, JPY, KRW, AUD, TWD,...

Lợi thế BIDV

 • Là ngân hàng với mạng lưới rộng trải khắp Việt Nam (chi tiết danh sách điểm giao dịch xem tại đây)
 • Là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối trên thị trường Việt Nam với thế mạnh về nguồn ngoại tệ và kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động mua bán ngoại tệ
 • Là ngân hàng tiên phong ứng dụng  Bán ngoại tệ qua IBMB 

Quy trình giao dịch

 • Theo hướng dẫn tại Chi nhánh/Phòng giao dịch nơi Khách hàng thực hiện giao dịch

Liên Hệ

 • Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7: 19009247 hoặc gửi thư về hộp thư điện tử bidv247@bidv.com.vn hoặc liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất

 

Ngoại tệ

Ngoại tệ

Ngoại tệ (tiền mặt, chuyển khoản) đa dạng

Thủ tục

Thủ tục

Thủ tục nhanh chóng với chương trình Đăng ký mua ngoại tệ trực tuyến

Giấy xác nhận

Giấy xác nhận

Cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài

Tỷ giá

Tỷ giá

Tỷ giá cạnh tranh

Mua ngoại tệ

 • 1. Mục đích mua ngoại tệ: Khách hàng có thể mua ngoại tệ để phục vụ các mục đích sau:
 • - Du học
 • - Chữa bệnh ở nước ngoài
 • - Công tác ở nước ngoài
 • - Thăm viếng du lịch nước ngoài
 • - Trả các loại phí nước ngoài
 • - Trợ cấp thân nhân
 • - Chuyển tiền thừa kế
 • - Định cư nước ngoài
 • - Các mục đích hợp pháp khác
 • 2. Đồng tiền giao dịch: đa dạng với hơn 140 loại ngoại tệ như USD, EUR, GBP, JPY, KRW, AUD, TWD,...
 • 3. Loại giao dịch:
 • Giao ngay:
 •    - Là giao dịch Khách hàng mua ngoại tệ theo tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.
 •    - Đáp ứng nhu cầu giao dịch tức thời của khách hàng
 •     Kỳ hạn:
 •    - Là giao dịch mua ngoại tệ theo tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện vào một thời điểm xác định trong tương lai.
 •    - Kỳ hạn hợp đồng: Giao dịch chuyển đổi giữa các ngoại tệ: Theo thỏa thuận giữa BIDV và khách hàng, Giao dịch ngoại tệ với VND: tối thiểu 3 ngày làm việc, tối đa 365 ngày.
 •    - Phòng ngừa rủi ro về tỷ giá, giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền
 •    - Đồng tiền giao dịch: đa dạng với hơn 140 loại ngoại tệ như USD, EUR, GBP, JPY, KRW, AUD, TWD,...

Lợi thế BIDV

 • Là ngân hàng với mạng lưới rộng trải khắp Việt Nam (chi tiết danh sách điểm giao dịch xem tại đây)
 • Là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối trên thị trường Việt Nam với thế mạnh về nguồn ngoại tệ và kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động mua bán ngoại tệ
 • Là ngân hàng đầu tiên cho phép Đăng ký mua ngoại tệ trực tuyến

Thủ tục hồ sơ đăng ký

 • Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và BIDV. 
 • 1. Học tập ở nước ngoài
 • Thông báo chi phí học tập và sinh hoạt phí (nếu có)
 • Hộ chiếu và Visa còn hiệu lực (đối với các nước không miễn Visa)
 • Vé máy bay (nếu mua tiền mặt)
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (trong trường hợp người giao dịch không phải là du học sinh)
 • Hạn mức:
 • Đối với số tiền học phí: Bán theo thông báo học phí của trường. 
 • Sinh hoạt phí:
 • - Trường hợp khách hàng cung cấp thông báo về sinh hoạt phí của Cơ sở đào tạo: mức bán  theo giấy thông báo.
 • - Trường hợp khách hàng không cung cấp được chứng từ chứng minh mức sinh hoạt phí cần thiết, tối đa lên tới 15.000 USD/người/năm tùy từng quốc gia du học
 • 2. Chữa bệnh ở nước ngoài
 • Thông báo chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài
 • Giấy tiếp nhận khám chữa bệnh/giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh
 • Hộ chiếu và Visa còn hiệu lực (đối với các nước không miễn Visa)
 • Vé máy bay (nếu mua tiền mặt)
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (trong trường hợp người giao dịch không phải là người đi chữa bệnh)
 • Hạn mức:
 • - Viện phí: Theo thông báo của cơ sở y tế
 • - Chi phí khác : Theo thông báo của cơ sở y tế hoặc tối đa 10.000 USD/người/lần
 • 3. Công tác nước ngoài
 • Quyết định cử đi công tác nước ngoài
 • Giấy thông báo chi phí của nước ngoài (nếu có)
 • Hộ chiếu và Visa còn hiệu lực (đối với các nước không miễn Visa)
 • Vé máy bay (nếu mua tiền mặt)
 • 4. Thăm viếng, du lịch nước ngoài
 • Giấy thông báo chi phí thăm viếng, du lịch (nếu có)
 • Hộ chiếu và Visa còn hiệu lực (đối với các nước không miễn Visa)
 • Vé máy bay (nếu mua tiền mặt)
 • Hạn mức: Theo thông báo hoặc tối đa 5.000 USD/người/lần
 • 5. Trả các loại phí, lệ phí nước ngoài
 • Giấy thông báo chi phí của nước ngoài
 • CMND (trong trường hợp chuyển ngoại tệ) hoặc Hộ chiếu và vé máy bay hoặc giấy tờ tương tự (trong trường hợp mang ngoại tệ)
 • Hạn mức: theo thông báo
 • 6. Trợ cấp thân nhân nước ngoài
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân
 • Giấy tờ còn hiệu lực chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài
 • Chứng từ chứng minh mức trợ cấp cần thiết (nếu có)
 • Vé máy bay (nếu mua tiền mặt)
 • Hạn mức: Tối đa 7.000 USD/người/năm hoặc theo giấy tờ chứng minh
 • 7. Chuyển tiền thừa kế
 • Di chúc, văn bản hợp pháp thỏa thuận, phân chia thừa kế
 • Xác nhận người để lại di sản thừa kế đã chết
 • Giấy tờ chứng minh số tiền cần chuyển ra nước ngoài có nguồn gốc từ tài sản được thừa kế
 • Giấy tờ còn hiệu lực chứng minh người hưởng thừa kế đang định cư ở nước ngoài
 • Văn bản ủy quyền hợp pháp (trường hợp người giao dịch không phải người thừa kế)
 • 8. Chuyển tiền định cư
 • Giấy tờ còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép định cư
 • Giấy tờ chứng minh người chuyển thực có số tiền cần chuyển ra nước ngoài (sổ tiết kiệm, giấy lĩnh tiền, hợp đồng chuyển nhượng tài sản, Hợp đồng lao động, bảng lương,…)
 • Văn bản ủy quyền hợp pháp (trường hợp người giao dịch không phải người thừa kế)
 • Chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ: Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7: 19009247 hoặc gửi thư về hộp thư điện tử bidv247@bidv.com.vn hoặc các Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất

Quy trình giao dịch

 • Theo hướng dẫn tại Chi nhánh/Phòng giao dịch nơi Khách hàng thực hiện giao dịch

Liên Hệ

 • Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7: 19009247 hoặc gửi thư về hộp thư điện tử bidv247@bidv.com.vn hoặc liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất

 

Mở tài khoản dễ dàng và nhanh chóng

Đăng ký online
Điền thông tin cá nhân theo mẫu.
Xác nhận thông tin
Nhân viên tư vấn BIDV sẽ liên lạc với bạn để xác thực thông tin và hỗ trợ mở tài khoản.
Hoàn thành
Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của BIDV để nhận thông tin tài khoản.

Có thể bạn quan tâm

BIDV Online

Nâng tầm cuộc sống với ngập tràn ưu đãi cùng tiền gửi ngân hàng BIDV

Ngân hàng di động

Ngân hàng trực tuyến từ BIDV cho phép bạn quản lý tiền của mình khi bạn muốn, ở nơi bạn muốn - tất cả những gì bạn cần là tài khoản ngân hàng điện tử và kết nối với Internet.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}