Bảo Hiểm Tử Kỳ Mở Rộng

 • Mô tả sản phẩm
 • Là sản phẩm bổ trợ được tái tục hàng năm, không có tính đáo hạn.
 • Ghi chú
 • Sản phẩm được đính kèm với sản phẩm chính và có thời hạn tối đa bằng thời hạn của Sản phẩm chính.
 • Số tiền bảo hiểm tối đa
 • 8 tỉ VNĐ

Giới thiệu sản phẩm

 • Sản phẩm từ kỳ mở rộng được gắn kèm với các sản phẩm chính như: Liên kết chung, Hỗn hợp và Tử kỳ. Sản phẩm chi trả quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân.

Quyền lợi

 • Chi trả 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân.

Điều kiện tham gia

 • Tuổi tham gia tối thiểu
 • > 6 tháng tuổi
 • Tuổi tham gia tối đa
 • 65
 • Tuổi tối đa khi tái tục
 • 69

 

Tai Nạn Cá Nhân

 • Mô tả sản phẩm
 • Là sản phẩm bổ trợ được tái tục hàng năm, không có tính đáo hạn.
 • Ghi chú
 • Sản phẩm được đính kèm với sản phẩm chính và có thời hạn tối đa bằng thời hạn của Sản phẩm chính.
 • Số tiền bảo hiểm tối đa
 • 5 tỉ VNĐ

Giới thiệu sản phẩm

 • Được gắn kèm với sản phẩm chính như hỗn hợp, tử kỳ và Liên kết chung. Sản phẩm bảo vệ Người được bảo hiểm trước những rủi ro do tai nạn dẫn đến Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật 1 phần.

Quyền lợi

 • Chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm rủi ro do:
 • (i)   Tử vong do tai nạn, 
 • (ii)  Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn,
 • Chi trả % số tiền bảo hiểm trong trường hợp Ngươi được bảo hiểm:
 • (iii) Thương tật 1 phần do tai nạn 

Điều kiện tham gia

 • Tuổi tham gia tối thiểu
 • 5
 • Tuổi tham gia tối đa
 • 60
 • Tuổi tối đa khi tái tục
 • 64

 

Bảo Hiểm Bệnh Nan Y

 • Mô tả sản phẩm
 • Là sản phẩm bổ trợ được tái tục hàng năm, không có tính đáo hạn.
 • Ghi chú
 
 • Sản phẩm được đính kèm với sản phẩm chính và có thời hạn tối đa bằng thời hạn của Sản phẩm chính.
 • Số tiền bảo hiểm tối đa
 • 5 tỉ VNĐ

Giới thiệu sản phẩm

 • Được gắn kèm với sản phẩm chính với đặc tính bảo vệ Người được bảo hiểm trước 40 bệnh nan y. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm không may mắc phải 40 bệnh nan y, BIDV MetLife sẽ chi trả trong trường hợp:
 • (i)   bệnh nan y cần phẫu thuật và đã trải qua hoàn tất  phẫu thuật đó hoặc;
 • (ii)  bệnh nan y không cần phẫu thuật và chẩn đoán xác định lần đầu tiên

Quyền lợi

 • Chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm không may mắc 1/40 bệnh nan y như: ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim…

Điều kiện tham gia

 • Tuổi tham gia tối thiểu
 • 18
 • Tuổi tham gia tối đa
 • 60
 • Tuổi tối đa khi tái tục
 • 64

 

Bảo Hiểm Tử Kỳ

 • Mô tả sản phẩm
 • Sản phẩm tái tục hàng năm, không có tính đáo hạn
 • Số tiền bảo hiểm tối thiểu
 • 50 triệu VNĐ
 • Số tiền bảo hiểm tối đa
 • 5 tỉ VNĐ

Giới thiệu sản phẩm

 • Sản phẩm chi trả quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân.

Quyền lợi

 • Chi trả 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân.

Điều kiện tham gia

 • Tuổi tham gia tối thiểu
 • 18
 • Tuổi tham gia tối đa
 • 64

 

Bảo Hiểm Hưng Gia Toàn Mỹ

 • Mô tả sản phẩm
 • Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung
 • Thời hạn hợp đồng
 • từ 1 đến 47 năm.
 • Thời hạn đóng phí tối thiểu
 • (i)Thời hạn hợp đồng áp dụng cho Hợp đồng từ  1- 4 năm
 • (ii)  = 5 năm áp dụng cho Hợp đồng từ  5 năm đến 10 năm
 • (iii) = 1/2 định kỳ của Hợp đồng có thời hạn > 11 năm (nhưng không vượt quá 10 năm.)

Giới thiệu sản phẩm

 • Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung cung cấp cho Bên mua bảo hiểm quyền lợi tiết kiệm và bảo vệ trong cùng 1 sản phẩm. Sản phẩm Liên kết chung mang tới cho Khách hàng lãi suất đầu tư cạnh tranh và tính tính hoạt trong phương thức đóng phí cũng như bảo vệ.

Quyền lợi

 • Bảo vệ:
 • Tử vong do mọi nguyên nhân
 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
 • Đáo hạn: nhận 100% giá trị tài khoản Hợp đồng 
 • - Nhận 1 lần áp dụng cho Hợp đồng có thời hạn ≤ 5 năm 
 • - Áp dụng cho Hợp đồng có thời hạn > 5 năm:
 •         +) Nhận định kỳ 15 lần trong 14 năm sau khi hết thời hạn đóng phí
 •         +) Nhận 1 lần
 • Thưởng duy trì hợp đồng:
 • -  Khi kết thúc thời hạn đóng phí: thưởng thêm  0.5% Giá trị tài khoản
 • - Vào năm khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi: thưởng thêm 1.5% Giá trị tài khoản. 

Điều kiện tham gia

 • Tuổi tham gia tối thiểu
 • 18
 • Tuổi tham gia tối đa
 • 64

 

Bảo Hiểm Gia An Toàn Mỹ

 • Mô tả sản phẩm
 • Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi kết hợp miễn đóng phí trong trường hợp rủi ro Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
 • Thời hạn hợp đồng
 • 5 năm hoặc 10 năm
 • Thời hạn đóng phí
 • 5 năm hoặc 10 năm

Giới thiệu sản phẩm

 • Sản phẩm hỗn hợp không chia lãi áp dụng phương thức đóng phí định kỳ (năm, nửa năm, quý, tháng) được thiết kế với mục đích tiết kiệm trong trung hạn mang đến khoản đáo hạn như là một món quà giáo dục hoặc hưu trí... 
 • Sản phẩm bảo vệ trước rủi ro tử vong cho Người được bảo hiểm trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Ngoài ra sản phẩm có chia lãi bằng việc chi trả giá trị đáo hạn.

Quyền lợi

 • Bảo vệ:
 • Chi trả 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm Tử vong; 
 • Miễn đóng phí trong trường hợp Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
 • Đáo hạn: 
 • Chi trả 100% số tiền bảo hiểm. 

Điều kiện tham gia

 • Tuổi tham gia tối thiểu
 • 5
 • Tuổi tham gia tối đa
 • 60

 

Quà Tặng Hạnh Phúc

 • Mô tả sản phẩm
 • Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung
 • Số tiền bảo hiểm tối thiểu
 • 150 triệu
 • Thời hạn hợp đồng
 • 100 - tuổi tham gia
 • Thời hạn đóng phí tối thiểu
 • 3 năm
 • Phí bảo hiểm tối thiểu: 5 triệu

Giới thiệu sản phẩm

 • Một sản phẩm cung cấp kế hoạch tiết kiệm dài hạn thông qua quỹ liên kết chung và chia quyền lợi dựa trên lợi nhuận đầu tư mà công ty đạt được.
 • Sản phẩm được tích hợp nhiều quyền lợi bảo vệ vượt trội với những mối quan tâm nhất của khách hàng.

Quyền lợi

 • Sản phẩm tích hợp quyền lợi bảo vệ trước 5 bệnh nan y phổ biến như: ung thư, đột quy, nhồi máu cơ tim, suy gan, suy thận.
 • Ngoài việc cung cấp khoản tài chính ngay lập tức cho việc điều trị bệnh nan y, sản phẩm còn hỗ trợ đóng phí cho khách hàng trong 03 năm nhằm đảm bảo cuộc sống sau khi mất thu nhập do mắc bệnh. Trong khi đó, hợp đồng vẫn tiếp tục được duy trì và tích lũy.
 • Cung cấp thêm quyền lợi bảo vệ do tai nạn lên đến 300% số tiền bảo hiểm trong trường hợp rủi ro do tai nạn trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc rủi ro ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Chi tiết quyền lợi sản phẩm, vui lòng tham khảo: https://www.bidvmetlife.com.vn/vn/family-and-future/gift-of-happiness/

Điều kiện tham gia

 • Tuổi tham gia tối thiểu
 • 30 ngày tuổi
 • Tuổi tham gia tối đa
 • 70 tuổi
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}