Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị BIDV có 10 thành viên, trong đó có 01 ủy viên độc lập

Ông Phan Đức Tú

Chủ tịch HĐQT

Sinh năm 1964

Năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 01/1998 là Giám đốc BIDV Quảng Ngãi; từ tháng 3/2005 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ BIDV; từ tháng 6/2007 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ tháng 5/2012 là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV; từ 15/11/2018 là Chủ tịch HĐQT BIDV.

Ông Lê Ngọc Lâm

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1975

Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 10/2010 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1; từ tháng 04/2012 là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng; từ tháng 04/2013 là Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp; từ tháng 01/2015 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ ngày 15/11/2018 là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV; từ ngày 12/03/2021 là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Ủy viên HĐQT

Sinh năm: 1967

Năm 1984, bà bắt đầu công tác trong ngành Ngân hàng tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc). Từ tháng 5/1996 bà là Cán bộ Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đảm nhận các vị trí Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng. Từ tháng 5/2011 là Vụ trưởng, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ 26/4/2019 là Ủy viên HĐQT BIDV.

Bà Phan Thị Chinh

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1968

Năm 1991, bà bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 8/2004 là Giám đốc Ban Tài chính BIDV; từ tháng 6/2007 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ tháng 04/2014 đến nay là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Ngô Văn Dũng

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1968

Năm 1998, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 09/2004 là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro BIDV; từ tháng 12/2007 là Giám đốc BIDV Hà Nội; từ tháng 6/2015 đến nay là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Phạm Quang Tùng

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1971

Năm 1996, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 1/2006 là Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC); từ tháng 10/2010 là Phó Tổng Giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC); từ tháng 6/2016 là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); từ tháng 4/2018 đến nay là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Yoo Je Bong

Ủy viên HĐQT

Sinh năm: 1962

Từng giữ các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Hana; Giám đốc Khối Chiến lược Toàn cầu, Tập đoàn Tài chính Hana; Giám đốc Điều hành phụ trách Khối Kinh doanh Toàn cầu, KEB Hana Bank. Từ ngày 27/12/2019, ông là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Lê Kim Hòa

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1965

Năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 09/2002 là Giám đốc BIDV ĐăkLăk; từ tháng 08/2007 là Giám đốc Ban Tín dụng; từ tháng 05/2009 là Giám đốc BIDV TP. Hồ Chí Minh; từ tháng 09/2013 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ tháng 3/2020 là Ủy viên HĐQT BIDV

Ông Trần Xuân Hoàng

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1965

Năm 1989, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 07/1996 là Phó Giám đốc BIDV Gia Lai; từ tháng 7/2006 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 2; từ tháng 8/2008 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ; từ tháng 5/2012 là Phó Tổng Giám đốc BIDV, từ tháng 3/2020 là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Nguyễn Quang Huy

Ủy viên HĐQT độc lập

Sinh năm 1960

Năm 1990, ông bắt đầu công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ tháng 09/2014 là Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; từ tháng 05/2015 là Chủ tịch HĐQT, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; từ tháng 3/2021 là Ủy viên HĐQT độc lập của BIDV.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát BIDV có 03 thành viên

Bà Võ Bích Hà

Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh năm 1967

Năm 1991, bà bắt đầu công tác tại BIDV; từ tháng 10/2006 là Giám đốc Ban Quản lý đầu tư BIDV; từ tháng 4/2015 đến nay là Trưởng Ban Kiểm soát BIDV.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Thành viên /n Ban Kiểm soát

Sinh năm 1980

Năm 2002, bà bắt đầu công tác tại BIDV; từ năm 2015-2020 là Phó Giám đốc Ban Quản lý hiệu quả hoạt động BIDV, Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Hai Bà Trưng; từ tháng 11/2020 là Phó Giám đốc Ban Kế hoạch BIDV; từ tháng 3/2021 là thành viên Ban Kiểm soát BIDV.

 

 

Ông Cao Cự Trí

Thành viên /n Ban Kiểm soát

Sinh năm 1966

Năm 2002, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 3/2012 là thành viên Ban Kiểm soát BIDV.  

Ban điều hành

Ban điều hành BIDV có Tổng Giám đốc, 08 Phó Tổng Giám đốc và 03 thành viên khác

Ông Lê Ngọc Lâm

Tổng Giám đốc

Sinh năm 1975

Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 10/2010 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1; từ tháng 04/2012 là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng; từ tháng 04/2013 là Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp; từ tháng 01/2015 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ ngày 15/11/2018 là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV; từ ngày 12/03/2021 là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV 

Ông Quách Hùng Hiệp

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1969

Năm 1991, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 6/1999 đến tháng 7/2002 là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB); từ tháng 12/2004 là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên doanh VID PUBLIC; từ tháng 4/2005 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1; từ tháng 01/2007 là Giám đốc Sở Giao dịch 3; từ tháng 10/2010 đến nay là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Trần Phương

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1973

Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 7/2007 là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cổ phần hóa; từ tháng 9/2008 là Giám đốc Ban Kế hoạch Phát triển kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Cổ phần hóa; từ tháng 5/2012 đến nay là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Lê Trung Thành

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1964

Năm 1992, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 09/2002 là Phó Giám đốc điều hành BIDV An Giang; từ tháng 02/2004 là Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng ban chuyên trách phát triển mạng lưới kinh doanh BIDV tại TP. Hồ Chí Minh; từ tháng 12/2004 là Giám đốc BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa; từ tháng 07/2014 đến nay là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Nguyễn Thiên Hoàng

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1973

Năm 1993, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 10/2007 là Giám đốc BIDV Quảng Bình; từ tháng 5/2012 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ kiêm Giám đốc BIDV Quảng Bình; từ tháng 7/2012 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ; từ tháng 6/2016 đến nay là Phó Tổng giám đốc BIDV.

Ông Hoàng Việt Hùng

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1972

Từ tháng 12/1996, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 11/2007 là Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Nghệ An; từ tháng 01/2013 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Nghệ An; từ tháng 04/2019 là Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự; từ tháng 3/2020 là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Phan Thanh Hải

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1977

Năm 2001, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từng giữ các chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long, Giám đốc Ban Kế hoạch chiến lược, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn; từ ngày 01/05/2019 được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Khối Ngân hàng bán buôn; từ tháng 3/2020 là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Trần Long

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1976

Từ tháng 04/1999, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 02/2012 là Phó Giám đốc Ban Kế hoạch chiến lược; từ tháng 05/2012 là Giám đốc Ban Kế hoạch  chiến lược; từ tháng 09/2014 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Thành; từ tháng 3/2020 là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1978

Từ tháng 12/2000, bà bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 08/2010 là Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Sở giao dịch 1; từ tháng 04/2012 là Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ; từ tháng 06/2015 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Nội; từ tháng 3/2020 là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Sung Ki Jung

Thành viên Ban Điều hành

Sinh năm: 1967

Ông từng giữ chức vụ: Trưởng Bộ phận Chiến lược toàn cầu KEB Hana Bank (Hàn Quốc); Trưởng Khối thành lập hợp tác BIDV - Hana, KEB Hana Bank. Từ năm 2020, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Ban Điều hành BIDV từ ngày 01/01/2020.

Ông Từ Quốc Học

Trưởng Khối Giám sát và Tuân thủ

Sinh năm 1963

Cử nhân Tài chính Ngân hàng.

Năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từng giữ các chức vụ: Giám đốc Chi nhánh BIDV Hòa Bình, Giám đốc Ban Kiểm tra BIDV; từ tháng 05/2019 là Trưởng Khối Giám sát và Tuân thủ .

Bà Tạ Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Sinh năm 1972

Năm 1994, bà bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 01/2010 là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng; từ tháng 6/2011 đến nay là Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Kế toán BIDV.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}