Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Anh (BIDV Kỳ Anh) thông báo thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh và địa chỉ Phòng giao dịch Hoành Sơn. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Chi nhánh và địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh:

- Tên gọi cũ: BIDV Kỳ Anh; Địa chỉ cũ: Tòa nhà văn phòng cho thuê khách sạn Hai Thủy, tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gọi mới: BIDV Nam Hà Tĩnh; Địa chỉ mới: thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thay địa điểm đặt Phòng Giao dịch Hoành Sơn:

- Địa chỉ cũ: phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ mới: Khách sạn Hai Thủy, tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

3. Thời gian thay đổi: Bắt đầu từ ngày 04/01/2022

BIDV trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}