Đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tài chính

Chuyển tiền

BIDV cung cấp các dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế cho các đối tượng khách hàng.

XEM CHI TIẾT
Quản lý các khoản phải trả

BIDV thực hiện các dịch vụ thu tiền các hóa đơn, dịch vụ chi hộ theo bảng kê, dịch vụ thanh toán quốc tế cho các khách hàng doanh nghiệp.

XEM CHI TIẾT
Quản lý các khoản phải thu

BIDV cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp để thực hiện thu tiền mặt hoặc chuyển khoản từ các đại lý/đối tác/chi nhánh/khách hàng… của doanh nghiệp thông qua các kênh thu hộ khác nhau.

XEM CHI TIẾT
Quản lý dòng tiền

Chương trình được cung cấp qua internet dành riêng cho các doanh nghiệp có các đơn vị thành viên.

XEM CHI TIẾT
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}