Mức hoàn tiền cạnh tranh

Hình thức chiết khấu

Hình thức chiết khấu linh hoạt

Thủ tục xử lý

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Lãi suất

Lãi suất chiết khấu cạnh tranh, hợp lý

THÔNG TIN CHÍNH
 • Phương thức cho vay
  Chiết khấu có thời hạn hoặc chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của GTCG.
 • Loại tiền cho vay
  VND, ngoại tệ phù hợp với đồng tiền ghi trên GTCG và quy định quản lý ngoại hối của Nhà nước.
 • Số tiền cho vay
   Tối đa 100% mệnh giá, phù hợp phương thức/ thời hạn chiết khấu, lãi suất và phương thức trả lãi.
 • Tài sản đảm bảo
  Tối đa đến thời hạn thanh toán của GTCG.
 • Đối tượng cho vay
  GTCG (trước khi đến hạn thanh toán) do BIDV phát hành.
LỢI ÍCH
  • Hình thức chiết khấu linh hoạt
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
  • Lãi suất chiết khấu cạnh tranh, hợp lý

Có thể bạn quan tâm

Cho vay thấu chi

BIDV cấp hạn mức thấu chi cho khách hàng sử dụng đáp ứng nhu cầu tức thời

BIDV iBank

Là sản phẩm tổng hợp nhiều dịch vụ ngân hàng cung cấp trên website: thanh toán trong và ngoài nước, quản lý dòng tiền, thanh toán lương,…

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}