Mức hoàn tiền cạnh tranh

Thủ tục thực hiện

Đơn giản, linh hoạt

Chi phí tiết kiệm

Tiết kiệm tối đa chi phí tiền vay do thu nợ tự động ngay khi tài khoản có tiền

Quản lý vốn hiệu quả

Gia tăng hiệu quả quản lý vốn khi sử dụng kết hợp với dịch vụ thu hộ và quản lý vốn tập trung

THÔNG TIN CHÍNH
 • Số tiền cho vay
  VND hoặc USD
 • Tài sản đảm bảo
  Không cần tài sản đảm bảo nếu đáp ứng các tiêu chí của BIDV.
 • Đối tượng cho vay
  Chi phí vốn lưu động sản xuất kinh doanh
LỢI ÍCH
  • Thủ tục đơn giản; thực hiện linh hoạt tại trụ sở của doanh nghiệp hoặc điểm giao dịch của BIDV.
  • Tiết kiệm tối đa chi phí tiền vay do thu nợ tự động ngay khi tài khoản có tiền.
  • Gia tăng hiệu quả quản lý vốn giữa Công ty mẹ với các Công ty thành viên khi sử dụng kết hợp với dịch vụ thu hộ và quản lý vốn tập trung.
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
 • Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán VND tại BIDV, đáp ứng tiêu chí về tình hình tài chính và uy tín thanh toán.

Có thể bạn quan tâm

Tiền gửi thanh toán

Là sản phẩm tiền gửi mở tại BIDV nhằm quản lý, sử dụng nguồn tiền trên tài khoản theo đúng mục đích khách hàng yêu cầu.

Bảo hiểm

Với những tính năng vượt trội và mang lại lợi ích cho khách hàng một cách tối đa, sản phẩm Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản giúp quý khách hàng bảo toàn tài sản doanh nghiệp của mình mộ, hàng hóa một cách hiệu quả nhất.

BIDV iBank

Là sản phẩm tổng hợp nhiều dịch vụ ngân hàng cung cấp trên website: thanh toán trong và ngoài nước, quản lý dòng tiền, thanh toán lương,…

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}