An toàn

An toàn

Khách hàng được bảo hiểm tiền gửi, an toàn khi gửi tiền

Kỳ hạn

Kỳ hạn

Kỳ hạn gửi đa dạng

Rút tiền gửi linh hoạt

Rút tiền gửi linh hoạt

Khách hàng có thể rút trước hạn khi có nhu cầu

Tiền gửi có kỳ hạn BIDV

 • Loại tiền gửi: USD, EUR
 • Số dư tối thiểu: 100 USD, 100 EUR
 • Kỳ hạn: từ 1 tháng đến 24 tháng
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.
 • Lãi suất huy động: Có kỳ hạn cố định trong kỳ gửi (tham khảo biểu lãi suất)
 • Xác nhận khả năng tài chính cho các nhu cầu du lịch, học tập… ở nước ngoài
 • Tất toán trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho toàn bộ thời gian gửi trong kỳ hạn
 • Quản lý biến động số dư với dịch vụ BSMS
 • Được giao dịch tại tất cả các chi nhánh/ PGD của BIDV
 • Được chuyển giao quyền sở hữu khoản tiền gửi

Điều kiện sử dụng

 • Đối tượng khách hàng: Cá nhân nước ngoài cư trú; Cá nhân nước ngoài không cư trú được phép cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên; Cá nhân Việt Nam không cư trú
 • Khách hàng cá nhân chỉ được gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng.
 • Đối với khách hàng cá nhân nước ngoài (cư trú, không cư trú), thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực của Giấy tờ xác minh thông tin.
 • Người cư trú và không cư trú không được gửi tiền gửi chung có kỳ hạn. Tổ chức và cá nhân không được gửi tiền gửi chung có kỳ hạn bằng ngoại tệ. Khách hàng gửi/nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn chung thông qua tài khoản thanh toán chung của tất cả khách hàng.

Hồ sơ đăng ký

 • Pháp lý khách hàng: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Khách hàng ký hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với BIDV.

Lãi suất và biểu phí

 

An toàn

An toàn

Khách hàng được bảo hiểm tiền gửi, an toàn khi gửi

Lãi suất, kỳ hạn

Lãi suất, kỳ hạn

Lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng

Rút tiền gửi linh hoạt

Rút tiền gửi linh hoạt

Khách hàng có thể rút trước hạn khi có nhu cầu

Chứng chỉ tiền gửi BIDV

 • Loại tiền gửi: VND
 • Mệnh giá: tối thiểu 1.000.000VND và là số dư của 100.000VND
 • Kỳ hạn: từ 1 tháng đến 24 tháng
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ hoặc trả lãi định kỳ hàng tháng.
 • Lãi suất huy động: Có kỳ hạn cố định trong kỳ gửi (tham khảo biểu lãi suất) 
 • Kéo dài kỳ hạn: Khách hàng có thể chọn kéo dài thời hạn với lãi suất xác định tại ngày đến hạn.
 • Cầm cố chứng chỉ tiền gửi để vay vốn tại BIDV
 • Xác nhận khả năng tài chính cho các nhu cầu du lịch, học tập… ở nước ngoài
 • Tất toán trước hạn được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm rút cho toàn bộ thời gian gửi trong kỳ hạn.
 • Quản lý biến động số dư với dịch vụ BSMS
 • Được giao dịch tại tất cả các chi nhánh/ PGD của BIDV
 • Được chuyển quyền sở hữu chứng chỉ tiền gửi khi có nhu cầu
 • Đa dạng phương thức nhận lãi:
 •              + Rút lãi bằng tiền mặt tại quầy giao dịch

               + Lãi tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán (thẻ ATM) của Chủ tài khoản

Điều kiện sử dụng

 • Đối tượng khách hàng: Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài

Hồ sơ đăng ký

 • Pháp lý khách hàng: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Khách hàng lập Giấy yêu cầu gửi tiền khi tham gia mua chứng chỉ tiền gửi

Lãi suất và biểu phí

 

Tích luỹ tự động theo nhu cầu của khách hàng và miễn phí chuyển tiền tích luỹ

Tích luỹ tự động theo nhu cầu của khách hàng và miễn phí chuyển tiền tích luỹ

Khách hàng được rút từng phần khoản tiền gửi trong ngày đến hạn

Khách hàng được rút từng phần khoản tiền gửi trong ngày đến hạn

Lãi suất tích luỹ hấp dẫn

Lãi suất tích luỹ hấp dẫn

Khách hàng được vay cầm cố khi có nhu cầu sử dụng vốn

Khách hàng được vay cầm cố khi có nhu cầu sử dụng vốn

Tiền gửi tích luỹ

 • Khách hàng ký hợp đồng tiền gửi với BIDV thoả thuận về tích luỹ
 • Loại tiền gửi: Đồng Việt Nam (VND)
 • Số tiền gửi tối thiểu 100.000 VND
 • Kỳ hạn: 1 tháng
 • Lãi suất huy động: Lãi suất thả nổi theo biểu lãi suất của ngân hàng
 • Khách hàng được rút từng phần khoản tiền gửi trong ngày đến hạn
 • Khi rút trước hạn, khách hàng không hưởng lãi suất cho thời gian tích luỹ không đủ kỳ hạn
 • Khách hàng thực hiện tất toán  tại chi nhánh mở tài khoản

Điều kiện sử dụng

 • Công dân Việt Nam cư trú theo quy định của từng sản phẩm, cụ thể:
 • - Tiền gửi tích lũy Lớn lên cùng yêu thương: Áp dụng đối với khách hàng là Trẻ em Việt Nam dưới 15 tuổi. Mọi giao dịch ngân hàng thực hiện thông qua Người đại diện theo pháp luật.
 • - Tiền gửi tích lũy Bảo an: Áp dụng đối với khách hàng từ 15 tuổi trở lên là cá nhân Việt Nam cư trú và người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

Hồ sơ đăng ký

 • Pháp lý khách hàng: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng/ người đại diện theo pháp luật; Giấy khai sinh của trẻ.
 • Hợp đồng tiền gửi tích lũy

 

Giao dịch

Giao dịch

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đơn giản, thuận tiện

An toàn

An toàn

An toàn, được bảo hiểm tiền gửi

Lãi suất - Kỳ hạn

Lãi suất - Kỳ hạn

Lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng

Tiền gửi online

 • Loại tiền: VND
 • Số dư tối thiểu: 1.000.000VND
 • Kỳ hạn: Từ 1 tuần đến 36 tháng
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ
 • Gửi tiền trực tuyến mọi lúc, mọi nơi
 • Lãi suất: Có kỳ hạn cố định trong kỳ gửi
 • Được thế chấp cầm cố tiền gửi Online để vay vốn
 • Được rút trước hạn hoặc tất toán tại hệ thống  ngân hàng điện tử Internet banking/Mobile banking hoặc tại quầy
 • Đa dạng phương thức nhận lãi:
 • + Lãi nhập gốc cuối kỳ

Điều kiện sử dụng

 • Đối tượng khách hàng: 
 • Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và là cá nhân người Việt Nam cư trú

Hồ sơ đăng ký

 • Khách hàng đăng ký dịch vụ BIDV onlineSmart banking
 • Mở tài khoản tiền gửi online: Khách hàng chủ động thực hiện bằng mã số truy cập và mật khẩu đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng điện tử

Lãi suất và biểu phí

 

Lãi suất, kỳ hạn

Lãi suất, kỳ hạn

Lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng

Rút tiền gửi linh hoạt

Rút tiền gửi linh hoạt

Khách hàng có thể rút trước hạn khi có nhu cầu

An toàn

An toàn

Khách hàng được bảo hiểm tiền gửi, an toàn khi gửi tiền

Tiền gửi tiết kiệm BIDV

 • Loại tiền gửi: VND,USD, EUR, JPY
 • Số dư tối thiểu: 500.000VND, 100 USD, 100 EUR,1.000.000 JPY
 • Kỳ hạn: từ 1 tuần đến 60 tháng
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước, trả lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý
 • Lãi suất huy động: Có kỳ hạn cố định trong kỳ gửi (tham khảo biểu lãi suất) 
 • Quay vòng tiền gửi tiết kiệm: Tài khoản tự động quay vòng với lãi suất xác định tại ngày đến hạn đối với hình thức trả lãi cuối kỳ, trả lãi định kỳ
 • Cầm cố Thẻ tiết kiệm để vay vốn tại BIDV
 • Xác nhận khả năng tài chính cho các nhu cầu du lịch, học tập… ở nước ngoài
 • Tất toán trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ số dư tiền gửi
 • Quản lý biến động số dư với dịch vụ BSMS
 • Được sử dụng tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn để thanh toán tiền vay hoặc chuyển khoản sang tài khoản tại BIDV của chính chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu 
 • Được giao dịch tại tất cả các chi nhánh/ PGD của BIDV
 • Được chuyển quyền sở hữu Thẻ tiết kiệm khi có nhu cầu
 • Đa dạng phương thức nhận lãi:
 • + Lãi nhập gốc cuối kỳ
 • + Rút lãi bằng tiền mặt tại quầy giao dịch
 • + Lãi tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán (thẻ ATM) của Chủ tài khoản

Điều kiện sử dụng

 • Đối tượng khách hàng: 
 •     - Tiết kiệm VND: Cá nhân Việt Nam
 •     - Tiết kiệm bằng ngoại tệ: Cá nhân người Việt nam cư trú

Hồ sơ đăng ký

 • Pháp lý khách hàng: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Giấy yêu cầu gửi tiền có kỳ hạn

Lãi suất và biểu phí

 

Mở tài khoản dễ dàng và nhanh chóng

Đăng ký online
Điền thông tin cá nhân theo mẫu.
Xác nhận thông tin
Nhân viên tư vấn BIDV sẽ liên lạc với bạn để xác thực thông tin và hỗ trợ mở tài khoản.
Hoàn thành
Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của BIDV để nhận thông tin tài khoản.

Có thể bạn quan tâm

BIDV Online

Nâng tầm cuộc sống với ngập tràn ưu đãi cùng tiền gửi ngân hàng BIDV

Ngân hàng di động

Ngân hàng trực tuyến từ BIDV cho phép bạn quản lý tiền của mình khi bạn muốn, ở nơi bạn muốn - tất cả những gì bạn cần là tài khoản ngân hàng điện tử và kết nối với Internet.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}