Lợi ích khách hàng

Tham gia đầu tư sản phẩm mới, tăng cường thêm kênh phòng vệ

Tính ưu việt

Có tính ưu việt hơn là có thể gặt hái được lợi nhuận cả khi thị trường xuống và lên.

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính

Sử dụng tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao trung bình tỷ lệ 1/8

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
  • Tham gia đầu tư sản phẩm mới, tăng cường thêm kênh phòng vệ cho danh mục đầu tư trên thị trường cơ sở và có kênh đầu tư kiếm lời ngắn hạn.
ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM
  • Có tính ưu việt hơn là có thể gặt hái được lợi nhuận cả  khi thị trường xuống và lên.
  • Lãi lỗ được chốt ngay cuối ngày.
  • Sử dụng tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao trung bình tỷ lệ 1/8.
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}