THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Gói thầu HTKT ADB-BIDV-1.1 “Xây dựng các giải pháp phát triển kinh doanh hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa” thuộc Dự án “Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

 (TA 9910 – VIETNAM)

Trước tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và cố gắng nỗ lực của các nhà thầu trong việc chuẩn bị Hồ sơ đề xuất tham dự Gói thầu Hỗ trợ kỹ thuật ADB-BIDV-1.1 “Xây dựng các giải pháp phát triển kinh doanh hỗ trợ các DNNVV” thuộc Dự án “Phát triển DNNVV” do ADB tài trợ.

Trên cơ sở không phản đối của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 04/8/2021 đối với kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật, chúng tôi trân trọng thông báo kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật và kế hoạch mở hồ sơ đề xuất tài chính, cụ thể như sau:

I. Các nhà thầu bị loại:

1. Liên danh Inno-Change International Consultants, Inc (IIC); Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Phát triển ASEAN (ASEC); Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) – tổng số điểm đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật là 746,36 dưới tổng điểm kỹ thuật tối thiếu 750/1000 theo yêu cầu.

2. Công ty TNHH KIU Global – không đáp ứng các yêu cầu cơ bản khi nộp Hồ sơ đề xuất như đã nêu trong Yêu cầu mời nộp Hồ sơ đề xuất (RFP).

Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng các đơn vị không được lựa chọn cho vòng tiếp theo để tiến hành đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính. Sau khi hoàn thành quy trình lựa chọn và ký hợp đồng, Ban QLDA sẽ trả lại Hồ sơ đề xuất tài chính chưa mở tới các đơn vị theo đúng quy định. Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với các đơn vị trong tương lai.

II. Các nhà thầu đạt:

1. Liên danh Công ty MDF Global (MDF Global); Công ty TNHH Giải pháp hệ thống thông tin và kiến trúc doanh nghiệp (iSEA); Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi tổ chức (T&C);

2. Công ty CP Giáo dục MVV (MVV);

3. Liên danh Application Europienne De Technologies Et De Services (AETS); Công ty CP Nghiên cứu và Đầu tư kinh doanh nông nghiệp sáng tạo (INARI); Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK Holdings); Công ty TNHH Kiu Global (Kiu Global).

Đây là những nhà thầu được lựa chọn cho vòng mở Hồ sơ đề xuất tài chính và đánh giá đề xuất tài chính chi tiết do đáp ứng tổng điểm kỹ thuật tối thiểu theo yêu cầu quy định trong RFP. Tổng điểm kỹ thuật tới các nhà thầu này sẽ được thông báo công khai tại buổi mở Hồ sơ đề xuất tài chính. 

III. Kế hoạch mở Hồ sơ đề xuất tài chính:

Do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 cũng như yêu cầu của Chính phủ về việc giãn cách theo Chỉ thị 16 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, chúng tôi sẽ thực hiện mở hồ sơ đề xuất tài chính theo hình thức trực tuyến vào lúc 14:00 -15:30 p.m  chiều ngày 06/8/2021 (Thứ Sáu, giờ Việt Nam)

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị trong thời gian qua.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}