Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo về việc bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá là:

1.1 Tài sản thứ nhất:

* Giấy tờ pháp lý: Quyền sử dụng 80 m2 đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL252942, số vào sổ cấp GCN: CS41702, do Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cấp ngày 27/10/2017, đứng tên chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Chung và bà Nguyễn Thị Thuận.

 Hiện trạng thửa đất theo giấy chứng nhận cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 22(2)a                                           , tờ bản đồ số: 37

- Địa chỉ: Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 80,0 m2 (Bằng chữ: Tám mươi phẩy không mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Đứng tên: ông Nguyễn Văn Chung và bà Nguyễn Thị Thuận.

1.2 Tài sản thứ hai:

* Giấy tờ pháp lý: Quyền sử dụng 48 m2 đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo QSD đất số CL 375327, số vào sổ cấp GCN: CS 36554 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 26/09/2017

Hiện trạng thửa đất theo giấy chứng nhận cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 46(2)                                             , tờ bản đồ số: 19

- Địa chỉ: Thôn Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 48,0 m2 (Bằng chữ: Bốn mươi tám phẩy không mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Đứng tên: Ông Nguyễn Sỹ Trường và bà Cam Thị Yên

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

* Giá khởi điểm tài sản thứ nhất: 1.800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).

* Giá khởi điểm tài sản thứ hai: 1.350.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

* Tiền đặt trước với tài sản thứ nhất: Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương với 20% giá khởi điểm của tài sản là 360.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

* Tiền đặt trước với tài sản thứ hai: Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương với 20% giá khởi điểm của tài sản là 270.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn).

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ hồ sơ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 04/10/2021 (trong giờ hành chính) tại: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội và 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:

Từ ngày 29/09/2021 đến ngày 30/09/2021 (trong giờ hành chính):

- Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản:

+ Địa chỉ tài sản 01: Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

+ Địa chỉ tài sản 02: Thôn Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội và 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội và 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Trong giờ hành chính từ ngày 04/10/2021 đến ngày 06/10/2021, vào TK số 15010000726105 chủ tài khoản là Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành mở tại BIDV Chi nhánh Long Biên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 00 phút đối với tài sản 2 và 10 giờ 30 phút đối với tài sản thứ nhất  cùng ngày 07/10/2021 tại: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành, Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

8. Điều kiện đăng ký tham gia:

- Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH4 ban hành ngày 17/11/2016.

- Bên mua tài sản (người đăng ký tham gia đấu giá) và Bên nợ không phải là “người liên quan” theo quy định của pháp luật.

9. Chi tiết về thông tin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

+ Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Đầu mối liên hệ: Mr Thắng (SĐT: 0987.064.689)

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô

+ Địa chỉ: 469 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội

+ Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Ngọc Dũng (SĐT: 0984860666).

Trên đây là thông tin về tài sản bán đấu giá, Ngân hàng rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}