Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn đợn vị thẩm định giá tài sản là khoản nợ của Công ty CP CN khai thác chế biến đá Tây Nguyên, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Toàn bộ khoản nợ của Công ty CP công nghiệp khai thác chế biến đá Tây Nguyên (bên nợ) tại Chi nhánh Nam Gia Lai.

- Địa chỉ: 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán gỗ, phân bón, đá,...

- Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Như Lũy - Chức vụ: Giám đốc

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900779003 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 15/6/2011, đăng ký thay đổi lần gần nhất lần thứ 03 ngày 25/8/2015.

- Tổng dư nợ tại BIDV tính đến ngày 31/08/2022 là 111.368.444.521 đồng (trong đó, nợ gốc là 85.500.000.000 đồng; nợ lãi là 25.868.444.521 đồng).

- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm:

TT

Số, ngày HĐBĐ

Mô tả TSBĐ

Địa chỉ

1

01/2015/4870072/HĐBĐ ngày 28/12/2015

Quyền sử dụng đất tại Phường An Lạc, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích: 4.086,1 m2 đất ở đô thị.

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

2

01/2016/4870072/HĐBĐ ngày 12/10/2016

Quyền đòi nợ khối lượng xây lắp Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 05/2016/HĐKT/ĐLDQ-CBĐTN

 

3

01/2018/4870072/HĐBĐ ngày 07/11/2018

400.000 cổ phiếu DL1 (Công ty CP Tâp đoàn Alpha Seven, trước kia là Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai)

 

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Trung tâm Xử lý nợ - Bộ  phận xử lý nợ khu vực Tây Nguyên.

- Địa chỉ: Tầng 09, Toà nhà số 117 Lê Lợi, phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Liên hệ: Ông Nguyễn Quang Huy (Số ĐTLL: 0963892222 - 0943892222; Email: huynq10@bidv.com.vn).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ phải bảo đảm cơ sở vật chất, đủ năng lực, điều kiện để thực hiện thẩm định giá.

- Có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thù lao dịch vụ thẩm định giá phù hợp, có thời gian hoạt động ít nhất 03 năm và có tối thiểu 03 thẩm định viên về giá.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 thông báo này (thư chào giá bỏ vào phong bì kín, niêm phong).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV  sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}