Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn đợn vị thẩm định giá tài sản là khoản nợ Công ty TNHH Hoàng Nhi, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Khoản nợ của Công ty TNHH Hoàng Nhi phát sinh tại BIDV Chi nhánh Gia Lai.

- Mô tả tài sản: Tạm tính đến ngày 17/08/2022, dư nợ đối với khoản nợ BIDV yêu cầu định giá là: 430.526.695.602 đồng.

- Tài sản bảo đảm khoản nợ: Tài sản bảo đảm cho dư nợ vay là nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại KCN Trà Đà, 66 động sản (thiết bị thi công xây dựng) và 13 bất động sản của bên thứ ba, tài sản bảo đảm của bên thứ ba (Nhà máy làm việc của Công ty CP Vật liệu và xây lắp cùng cổ phiếu chưa niêm yết của ông Hồ Sỹ Thái tại 02 công ty CP Thủy điện Đức Nhân Đắk Psi và Công ty CP Thủy điện Nước chè (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm Xử lý nợ. Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: ông Đỗ Đức Minh (Email: minhdd@bidv.com.vn, Di động: 0983.862.778).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp có trụ sở/Chi nhánh/Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}