Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

I. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng 231,9m2 đất ở tại địa chỉ thôn Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 544630, số vào sổ cấp GCN: CH05117 do UBND huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội cấp ngày 05/05/2014, đứng tên chủ sở hữu, sử dụng là bà Nguyễn Thị Định và ông Khâu Văn Huân;

II. Kết quả lựa chọn:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

- Tên tổ chức được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Thành An;

- Địa chỉ: Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 83;

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không;

III. Kết quả chấm điểm (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn): Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}