Thời gian ưu đãi : Đợt 1: Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 05/01/2019; Đợt 2: Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 05/02/2019

Nội dung:

Giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán. Được áp dụng cộng dồn với các chương trình khuyến mại tại hệ thống cửa hàng cùng thời điểm

Áp dụng với tất cả chủ thẻ BIDV

Địa điểm áp dụng: Hà Nội, TP HCM.

Website: https://www.ninewest.com/

diem uu dai vang, mua sam, thoi trang

Ưu đãi hấp dẫn

  • Mức giá trị ưu đãi

    10%

Tin tức khác

BIDV

Kết quả gợi ý

Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
 
Συμπληρωματικό περιεχόμενο
${loading}