Thời gian ưu đãi:

Đợt 1: 18/06/2021 đến 17/08/2021

Đợt 2: 16/12/2021 đến 15/02/2022

Nội dung ưu đãi: 

- Hoàn tiền 500.000 đồng cho giao dịch thanh toán mua bảo hiểm online (tại các website/ứng dụng) trong nước đầu tiên của mỗi chủ thẻ hạng Bạch kim trở lên.

- Áp dụng đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên tại các Đơn vị chấp nhận thẻ có mã lĩnh vực kinh doanh (MCC) là 6300

- Áp dụng với khách hàng đăng ký tham gia chương trình theo cú pháp “BIDV BH” tới tổng đài 8149

- Mỗi khách hàng (tính theo CIF) được hoàn tiền 01 lần trong toàn bộ thời gian khuyến mại.

Đối tượng áp dụng:

Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim trở lên, không bao gồm thẻ quốc tế doanh nghiệp và thu phí viên. Bao gồm: BIDV Visa Infinite, thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum Cash Back, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Premier

Phạm vi áp dụng: Tại website, ứng dụng của các đơn vị bảo hiểm trong nước (đăng ký lĩnh vực kinh doanh MCC 6300)

Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}