1. Thời gian khuyến mại: từ ngày 10/06/2019 đến hết 07/09/2019

2. Sản phẩm khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV (không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên). Cụ thể các loại thẻ sau: Hạng Chuẩn (Visa Flexi/Vietravel Standard), hạng Vàng (Visa Precious, Visa Smile); hạng Bạch Kim (MasterCard Platinum/Visa Platinum/Vietravel Platinum và Visa Premier).

3. Đối tượng khuyến mại: Tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV phát hành mới từ 01/06/2018 đến 28/02/2019 nhưng chưa từng phát sinh giao dịch tính đến hết ngày 06/06/2019.

4. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng.

5. Nội dung chương trình: Tặng tiền 50% giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa/ dịch vụ hợp lệ trong thời gian khuyến mại và có ngày hạch toán giao dịch chậm nhất ngày 15/09/2019, cụ thể như sau:

Loại thẻ tín dụng Tổng giá trị tặng tiền tối đa/khách hàng (VNĐ) Điều kiện và nội dung khuyến mại chi tiết
Thẻ có thu phí thường niên    
Hạng Bạch Kim 400.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 200.000 VND/ lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 400.000VND, không giới hạn số lần chi tiêu
Hạng Vàng 200.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 100.000VND/lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 200.000VND, không giới hạn số lần chi tiêu
Hạng Chuẩn 100.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 50.000VND/lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 100.000VND, không giới hạn số lần chi tiêu
Thẻ miễn phí thường niên    
Hạng Bạch Kim 200.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 100.000 VND/ lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 200.000đ, không giới hạn số lần chi tiêu
Hạng Vàng 100.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 50.000đ/lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 100.000đ, không giới hạn số lần chi tiêu
Hạng Chuẩn 70.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 40.000đ/lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 70.000đ, không giới hạn số lần chi tiêu

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}