BIDV Chương Dương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Ông Trần Bắc Trung, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin về tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của gia đình ông Trần Bắc Trung  theo giấy chứng nhận QSDĐ số AL609582; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H.0018/QĐ-UBND:868 do UBND Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 30/11/2009.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 9      Tờ bản đồ số: 19

+ Địa chỉ thửa đất: Khu đô thị mới Nam Từ Sơn – Phù Chuẩn – Từ Sơn – Bắc Ninh

+ Diện tích: 175,8 m2 (Một trăm bẩy mươi năm phẩy tám mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 175,8 m2       ; Sử dụng chung: Không m2

+ Mục đích đất sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

+ Tài sản gắn liền với đất: Nhà biệt thự song lập 3 tầng, diện tích xây dựng 359,5m2

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Chương Dương phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày nhận thông báo)

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương

Địa chỉ: Số 41 phố Hai Bà Trưng – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội

- Đầu mối liên hệ: Ông Phạm văn Hiếu (email: Hieupv@bidv.com.vn; ĐT: 0913289529)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiên chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản

- Có thời gian hoạt động tối thiều 03 năm

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện

- Có các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh,..

5. Hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có)

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của chi nhánh

Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiện hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. BIDV Chương Dương không hoàn trả hồ sơ đối với nhứng đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}