Ngày 2/4/2021, BIDV đã tiến hành quay số tổng thể chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm rộn ràng - Xuân sang phát lộc” và tìm ra chủ nhân may mắn của 201 giải thưởng có giá trị.
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}