Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên BIDV Chi nhánh Thủ Đức, cụ thể như sau:

1. Tên chi nhánh hiện tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đức.

2. Tên chi nhánh mới: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.

3. Hiệu lực từ ngày: 14/01/2021.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}