Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc sẽ thực hiện quyền mua lại các trái phiếu BIDV với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng trong tháng 11 và tháng 12/2020, cụ thể như sau:

(*) Là ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu nếu ngày đó là ngày làm việc, hoặc ngày làm việc tiếp theo gần nhất sau ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu nếu ngày mua lại không phải ngày làm việc.

(**) Giá trị trái phiếu mua lại bằng 100% giá trị trái phiếu phát hành.

Gốc, lãi trái phiếu sẽ được BIDV thanh toán cho những Người sở hữu trái phiếu thông qua Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu (Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC) vào tài khoản nhận gốc, lãi trái phiếu của nhà đầu tư.

Trân trọng thông báo./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}