Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố Báo cáo Tài chính Quý IV/2019. Theo đó, đến hết 31/12/2019, tổng tài sản của BIDV đạt 1.490.105 tỷ đồng, tăng 13,5%, giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam; BIDV cũng đã nộp Ngân sách Nhà nước 8.550 tỷ đồng, đứng trong top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam...

Về cơ cấu tài sản, dư nợ thuần cho vay khách hàng (đã giảm trừ dự phòng rủi ro) đạt 1.102.494 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2018, chiếm 74% tổng tài sản có. Tổng các khoản mục chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn đạt 147.214 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2018, chiếm 10% tổng tài sản có. Trong tổng tài sản hợp nhất, các công ty con đạt 54.618 tỷ đồng, chiếm 3,67% tổng tài sản hợp nhất.

Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất giảm từ 1,93% năm 2018 xuống còn 1,78% năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu của các công ty con cũng có xu hướng giảm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng đạt 1.114.231 tỷ đồng, chiếm 74,8% tổng nguồn vốn, tăng 12,6% so với năm 2018. Phát hành giấy tờ có giá tăng ròng 22.781 tỷ đồng, chiếm 4,2% tổng nguồn vốn. Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (bao gổm cả tiền gửi Kho bạc Nhà nước, tiền gửi của Bộ Tài chính, vay Ngân hàng Nhà nước) chiếm 7,3% tổng nguồn vốn, tăng ròng 3.463 tỷ đồng. Vốn và các quỹ đạt 77.766 tỷ đồng, chiếm 5,2% tổng nguồn vốn, tăng ròng 23.277 tỷ đồng so với năm 2018, trong đó tăng từ phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là: 20.295 tỷ đồng.

 Hoạt động bán lẻ tiếp tục dẫn đầu thị trường: Dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng 21,5% so với năm 2018, tỷ trọng đạt 34,1% tổng dư nợ (cải thiện 2,5% tỷ trọng so với đầu năm). Huy động vốn bán lẻ tăng trưởng 9,7% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 53,7% tổng huy động vốn.

Cơ cấu các khoản thu nhập có sự chuyển dịch dần theo hướng tăng tỷ trọng thu nhập phi lãi, cụ thể: (i) Thu nhập lãi thuần đạt 35.995 tỷ đồng, giảm tỷ lệ từ 78,5% năm 2018 xuống còn 74,7% năm 2019; (ii) Thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 4.284 tỷ đồng, tăng trưởng 20,5% so với năm trước, gia tăng tỷ lệ đóng góp từ 8% (năm 2018) lên 8,9% (năm 2019); (iii) Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 1.495 tỷ đồng, tăng ròng 455 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 44% so với năm 2018 và chiếm 3,1% so với tổng thu nhập hoạt động; (iv) Thu từ hoạt động khác đạt 5.455 tỷ đồng, tăng 1.637 tỷ đồng so với năm 2018 (tăng 43%) và chiếm 11,3% so với tổng thu nhập hoạt động; (v) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro đạt 30.885 tỷ đồng. BIDV tăng cường trích lập dự phòng rủi ro trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại nợ. Lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống đạt 10.876 tỷ đồng, tăng 15,81% so với năm 2018, vượt chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong đó đóng góp của khối công ty vào lợi nhuận toàn hệ thống là 458 tỷ đồng. Hệ số ROE đạt 14,46%,; ROA đạt 0,62%.

BIDV cũng đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông: thực hiện chi trả cổ tức 2 năm 2017-2018 bằng tiền mặt cho cổ đông với tổng giá trị gần 4.800 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả đạt 7%/năm.

Nhằm hỗ trợ phát triển nền kinh tế, trong năm 2019, BIDV đã 3 lần giảm mức trần lãi suất cho vay, đặc biệt hướng đến các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của BIDV trong việc thực hiện chủ trương, chính sách điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vì sự phát triển chung của đất nước.

Thị giá cổ phiếu BID tăng trưởng 42,5% so với đầu năm; Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BIDV tăng lên 18,03%; BIDV là ngân hàng có mức vốn hóa lớn thứ 3 trên thị trường, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của BIDV sau khi có sự tham gia cổ đông chiến lược KEB Hana Bank (Hàn Quốc).

Thông tin bổ sung:

* Năm 2019, BIDV đã tạo được một dấu ấn thành công với việc chính thức xác lập quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc). Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế của BIDV. Là thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) lớn nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam, giao dịch bán cổ phần chiến lược cho KEB Hana Bank Hàn Quốc với tổng giá trị gần 20.300 tỷ đồng, đã giúp BIDV tăng quy mô vốn điều lệ lên 40.220 tỷ đồng, lớn nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Và với năng lực tài chính được nâng cao, BIDV được Ngân hàng Nhà nước công nhận là một trong những Ngân hàng thương mại đủ điều kiện tuân thủ Thông tư 41 trước thời hạn. Và đặc biệt, với sự hợp tác, hỗ trợ chiến lược dài hạn của Tập đoàn Tài chính Hana, KEB Hana Bank, BIDV sẽ có cơ hội để thay đổi căn cơ mô thức quản trị, nâng cao năng lực quản trị điều hành; quản trị rủi ro; phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại, hàm lượng công nghệ cao; tăng cường năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sản phẩm, tiện ích của khách hàng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước…

* Trong năm 2019, BIDV tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế: Top 2.000 công ty lớn nhất năm thứ 5 năm liên tiếp, Top 400 ngân hàng lớn nhất thế giới, là Doanh nghiệp có chỉ số sức mạnh thương hiệu đứng đầu Việt Nam; “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” năm thứ 5 liên tiếp; là ngân hàng có “Giao dịch Tài trợ Thương mại cho doanh nghiệp SME tốt nhất”, “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”…

* Cũng trong năm 2019, BIDV tập trung nguồn lực, tài chính đẩy nhanh chuyển đổi số hóa các mặt hoạt động ngân hàng tổng thể trên các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển đồng bộ các kênh phân phối hiện đại như: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Web Chat, Facebook, YouTube…; Xây dựng đồng thời các kênh tự phục vụ (e-zone) tại phòng giao dịch; Chuyển đổi quy trình thủ công tại quầy lên quy trình tự động vận hành trên các kênh ngân hàng số đối với hoạt động chuyển khoản, thanh toán, trả nợ vay, gửi tiền online, quản lý và trả nợ thẻ tín dụng; Triển khai một số sản phẩm sáng tạo cùng đối tác như: Samsung Pay, QR Pay, Chat-bot trên ứng dụng Mobile banking, Swift GPI, rút tiền ATM trên điện thoại; Phát triển ứng dụng BIDV Home, ứng dụng Blockchain, công nghệ mới về Robotics và trí tuệ nhân tạo trong các nghiệp vụ; Triển khai và xây dựng các mô hình (data model) khai thác dữ liệu lớn, dữ liệu phi cấu trúc, ứng dụng các mô hình phân tích để đánh giá giá trị vòng đời khách hàng, marketing, bán chéo sản phẩm đúng đối tượng khách hàng…

Tin tức khác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}