Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam (BIDV Thành Nam) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau

1. Thông tin Tài sản bán đấu giá:

- Tài sản bán đấu giá: Máy hấp, số lượng 1; Máy chụp phim, số lượng 1; Xe đẩy khăn, số lượng 40; Dàn lô sấy, số lượng 1.

- Mục đích bán đấu giá: Bán đấu giá tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần XNK dệt may Thuý Đạt tại BIDV Thành Nam để thu hồi nợ vay.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Được xác định trên cơ sở tổng dư nợ cộng lãi, phí phát sinh cộng chi phí phát sinh đến thời điểm bán tài sản lần thứ nhất, hoặc Tổng giá trị định giá theo Chứng thư thẩm định giá độc lập, tuỳ theo giá trị nào cao hơn sẽ được lựa chọn. Giá khởi điểm dự kiến là 8.022 triệu đồng (tạm thời dựa trên tổng dư nợ gốc cộng lãi, phí phát sinh đến thời điểm ngày 11/02/2020), giá khởi điểm không bao gồm VAT và các chi phí liên quan đến quá trình chuyển nhượng. Toàn bộ chi phí liên quan dến quá trình chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu tài sản như: thuế, phí và lệ phí,…. (nếu có) do Bên mua chịu trách nhiệm nộp.

3. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 09 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 11 ngày kể từ ngày thông báo).

4. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Tổ xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam - Địa chỉ: Số 80 đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, P. Lộc Vượng,  TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Đầu mối liên hệ: ông Phạm Văn Thưởng – Phòng KHDN – Tel: 0228.3633634; Mobile: 0936636166; Mail: thuongpv@bidv.com.vn

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân.

5. Lựa chọn tổ chức đấu giá:

Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do BIDV quy định, cụ thể như sau:

- Pháp lý doanh nghiệp: Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản, Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

- Thời gian hoạt động (kinh nghiệm): Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)

- Số lượng đấu giá viên: Có tối thiểu 3 đấu giá viên

- Số lượng Chi nhánh/Văn phòng đại diện: Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện (không áp dụng đối với Trung tâm đấu giá thuộc Sở tư pháp các tỉnh/thành phố)

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

- Phương án đấu giá: Có bản mô tả phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phù hợp theo yêu cầu của BIDV

- Năng lực, kinh nghiệm: Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và theo thỏa thuận

- Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá của ít nhất 03 đấu giá viên

+ Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

+ Bản mô tả phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

+ Thư chào giá

+ Các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có)

* Lưu ý:

i) Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi bàn giao cho BIDV.

ii) Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

iii) BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}