Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo lựa chọn công ty đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản xử lý: Quyền sử dụng 231,9m2 đất ở tại địa chỉ thôn Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 544630, số vào sổ cấp GCN: CH05117 do UBND huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội cấp ngày 05/05/2014, đứng tên chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Định và ông Khâu Văn Huân, cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 41;                                                  + Tờ bản đồ số: 67;

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

+ Diện tích: 231,9m2 (bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt phảy chín mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 231,9m2, chung: Không m2;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm: 4.500.000.000đ (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thành Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành Đô, Phòng Quản lý khách hàng, Địa chỉ: Số 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

- Đầu mối liên hệ:

Ông Trần Phương Đông- Cán bộ xử lý nợ;

Số điện thoại: 024.38757979 (ext: 665)/ 0915692692;

Email: dongtp@bidv.com.vn.

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thành Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thành Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}