Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: thôn Nội Phật, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, được UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 21/03/2013 (đã chuyển nhượng từ bà Nguyễn Kim Anh cho ông Nguyễn Quang Khải theo hợp đồng số 03/HĐCN/2014 lập ngày 02/01/2014 tại Văn phòng công chứng Đông Anh, TP Hà Nội), Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 801775.

- Thửa đất số: 192

- Tờ bản đồ số: 10

- Diện tích: 610m2 (bằng chữ: Sáu trăm mười mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 610m2; chung 0m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận cho tặng QSD đất của ông Trần Văn Thủy theo HĐ số 327 lập tại VPCC Đông Anh ngày 18/12/2012.

- Ghi chú: Cấp đổi từ GCN số BĐ 418769, số vào sổ CH 00824 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 23/05/2011.

- Mô tả tài sản: Thửa đất nằm trong thôn Nội Phật xã Mai Đình huyện Sóc Sơn TP Hà Nội, cách mặt đường quốc lộ 3 khoảng 300 m, có đường bê tông 3m vào tận cửa, hiện tại chưa có công trình trên đất.

- Địa chỉ tài sản: thôn Nội Phật, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

- Giá khởi điểm: 3.782.000.000,đ (chưa bao gồm VAT)

(bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu đồng./.)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thái Nguyên phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, Phòng KHDN2. Số 653 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Ông Dương Thế Quang

(Email: quangdt@bidv.com.vn; SĐT: 0916.646.785)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thái Nguyên sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thái Nguyên không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}