Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 TP HCM) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797602675803163, hồ sơ gốc số: 1997/2008/UB.GCN do UBND quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/4/2008, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 26/12/2014, cụ thể như sau:

* Nhà ở:             

- Địa chỉ                : 214/B15 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM

- Diện tích sàn                            : 160,65 m2

- Kết cấu nhà                              : Tường gạch, nền gạch bông, mái tole

- Số tầng (tầng)                          : 1

- Cấp (hạng) nhà ở                    : 3

* Đất ở:

-  Thửa đất số                              : 12;    Tờ bản đồ số: 33

- Diện tích                                  : 347,83 m2;

- Hình thức sử dụng                  : Sử dụng riêng: 347,83 m2; Sử dụng chung: 0 m2;

- Đất được giao hoặc thuê        : Nhận chuyển nhượng.

2. Người có tài sản đấu giá:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí  Minh.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

Địa chỉ: L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 47.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng). Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu

5.  Khoản tiền đặt trước: 4.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 11 giờ 00 phút ngày 28/05/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 028.6.2762586.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 26/05/2022 tại nơi có tài sản. Xem hồ sơ tài sản tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 25/05/2022, 26/05/2022 và 27/05/2022, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/05/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group: L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

12. Hình thức và phương thức đấu giá:

* Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}