Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ (BIDV Phú Thọ) bán đấu giá tài sản đảm bảo để thu hồi nợ theo quy định, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản đấu giá:
* Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo số P 456138 do UBND huyện Phong Châu cấp ngày 05/12/1998.
- Quyền sử dụng đất:
+ Vị trí: xã Tiên Kiên, huyện Phong Châu, tỉnh phú thọ.
+ Thửa đất số: 198, tờ bản đồ số 48
+ Diện tích: 96 m2. Bằng chữ (Chín mươi sáu mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Riêng
+ Mục đích sử dụng: Đất ở 96 m2.
 *Thời hạn sử dụng: Ổn định;
- Tài sản gắn liền với đất: 01 ngôi nhà 3 tầng  diện tích 1 sàn khoảng 96 m2
(Diện tích sử dụng và tài sản trên đất theo hiện trạng thực tế.)
 - Giá khởi điểm: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng./.)
 Giá trên là giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản. Tài sản bán không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng
- Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng
2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 28/09/2022 đến 16h00 ngày 18/10/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh hoặc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ (Trong giờ hành chính).
- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.
3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06 và 07/10/2022 tại địa chỉ thửa đất và nơi trưng bày tài sản (Trong giờ hành chính)
4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 18,19,20/10/2022
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 42110000280703 của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/10/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}