Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn (BIDV Lạng Sơn) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1./ Thông tin tài sản bán đấu giá:

 

- Nhà máy sản xuất xi măng công suất 350.000 tấn/năm và toàn bộ tài sản, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hạ tầng tại thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Thực trạng hoạt động nhà máy xi măng: hiện đang hoạt động cầm chừng.

- Quyền sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn sử dụng đất đến năm 2034 và 2036.

2./ Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

- Giá khởi điểm: 168.281.527.000 đồng

- Tiền đặt trước:   30.000.000.000 đồng

- Bước giá: 2.000.000.000 đồng

- Tiền mua hồ sơ:  500.000 đồng

3./ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 03/10/2022 trong giờ hành chính tại.

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc, địa chỉ: số 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong ba ngày làm việc 03, 04, 05/10/2022.

- Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: trong giờ làm việc các ngày 03, 04, 05/10/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc, địa chỉ: số 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 06/10/2022 tại Chi cục thi hành án dân dự huyện Cao Lộc; địa chỉ: số 48, tổ 3, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

4./ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc, địa chỉ: số 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

5./ Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: trả giá lên.

6./ Thông tin liên hệ:

- Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc, địa chỉ: số 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0855.799.866

- Chi cục thi hành án dân dự huyện Cao Lộc; địa chỉ: số 48, tổ 3, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn, địa chỉ: số 29 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; đầu mối: Hoàng Vinh Hiếu, điện thoại: 0985.482.888.                                                    

(Chi tiết tài sản bán đấu giá và các thông tin khác theo Thông báo đấu giá tài sản số 56/TB-CTĐGHDĐB ngày 12/9/2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc – đính kèm)

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}