Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn đợn vị thẩm định giá tài sản là khoản nợ của khách hàng Phạm Văn Phú, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Khoản nợ của khách hàng Phạm Văn Phú

- Mô tả tài sản: Khoản nợ của khách hàng Phạm Văn Phú được đảm bảo bằng:

+ 01 Quyền sử dụng đất theo GCN số AN 454854, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 377/2928/QĐUB do UBND huyện Đông Anh TP Hà Nội cấp ngày 10/12/2009 tại thôn Tằng My, xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội. Diện tích đất là 347,5 m2 (đất ở 300 m2, đất vườn liền kề 47,5 m2). Chủ sở hữu: ông Nguyễn Tiến Thanh và bà Phạm Thị Nghiên.

+ Quyền sử dụng đất theo GCN số B 930246, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất số 01108/QSDĐ do UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp ngày 15/09/1993 tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Diện tích đất thổ cư là 300 m2. Chủ sở hữu: Đăng ký sang tên ông Phạm Văn Phú vào ngày 23/01/2014.

- Tổng dư nợ của khách hàng tại BIDV tạm tính đến ngày 23/8/2022 là 28.108.407.532 đồng (trong đó, nợ gốc là 14.444.973.380 đồng và nợ lãi là 13.663.434.152 đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm Xử lý nợ, Địa chỉ: Tầng 19, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Sang (Email: sangnt@bidv.com.vn; SĐT: 0242.2205544 – số máy lẻ 8930).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp có Trụ sở/Chi nhánh/Văn phòng đại diện tại TP Hà Nội

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}