Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

1.1. Thông tin dư nợ vay:

Khoản vay theo hợp đồng tín dụng số: 01/2009/HĐTD-TNDK ngày 31/03/2009 Giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An và Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An. Số tiền theo Hợp đồng tín dung 100 tỷ, dư nợ gốc hiện tại 39.980 trđ. Dư nợ lãi 42.188 tỷ đồng (chốt thời điểm 31/12/2018)

1.2. Thông tin tài sản thế chấp:

* Tên tài sản: Tài sản hình thành từ dự án Tòa nhà Dầu khí Nghệ An.

* Mô tả tài sản:

- Tài sản gắn liền với đất: Gồm 8 tầng văn phòng cho thuê (Từ tầng 15-22), diện tích sàn mỗi tầng 733 m2.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất BA 845234 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 23/09/2010 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất AO 786566 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 15/07/2019 cho Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An.

+ Địa chỉ tài sản: Số 7 – đường Quang Trung - TP.Vinh - tỉnh Nghệ An.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Nghệ An phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An – Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Duy Châu (email: Chaund@bidv.com.vn; sđt: 0989.794.763).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia thẩm định giá phải nằm trong danh mục công bố các tổ chức thẩm định giá do BIDV quy định (Cụ thể theo CV số 740/BIDV-QLTD ngày 07/02/2018 và Công văn 3146/BIDV-QLTD ngày 31/05/2018).

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức thẩm định giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

* Lưu ý:

- Hồ sơ của tổ chức thẩm định giá được niêm phong khi bàn giao cho BIDV.

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức thẩm định giá không được lựa chọn theo quy định của pháp luật.

- BIDV Nghệ An sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Nghệ An không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}