Sau khi thẻ được phát hành thành công, chủ thẻ chủ động kích hoạt thẻ và đặt mã PIN

Trong quá trình sử dụng thẻ, chủ thẻ có thể chủ động quản lý mã PIN bằng cách đặt lại mã PIN khi quên mã PIN hoặc mong muốn đổi mã pin mới trong quá trình sử dụng thẻ

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT THẺ VÀ ĐẶT MÃ PIN CHO CHỦ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}