- Thời gian ưu đãi: Vào các ngày thứ 7, chủ nhật  hàng tuần trong các đợt ưu đãi:

 • Đợt 1: từ 01/08/2020 đến 31/10/2020 (27 ngày ưu đãi)
 • Đợt 2 : từ 14/11/2020 đến 02/01/2021 (16 ngày ưu đãi, bao gồm cả ngày tết dương lịch 01/01/2021)

- Nội dung ưu đãi: Chủ thẻ quốc tế BIDV khi thanh toán trên POS BIDV tại Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Finelife hoặc trên POS của bất kỳ ngân hàng nào tại Hệ thống siêu thị Big C, Go! với hóa đơn từ 1.000.000VND.

 • Thẻ quốc tế hạng Infinite và bạch kim: Hoàn tiền 10% (tối đa 200.000VND/hóa đơn/siêu thị)
 • Thẻ quốc tế hạng khác: Hoàn tiền 10% (tối đa 100.000 VND/hóa đơn/siêu thị).

- Lưu ý:

 • Mỗi khách hàng được hoàn tiền với số lần không giới hạn, tổng giá trị hoàn tiền tối đa 500.000VND/khách hàng  trong suốt thời gian diễn ra mỗi đợt ưu đãi
 • Khách hàng thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV

- Đối tượng áp dụng: Danh sách thẻ quốc tế BIDV bao gồm:

 • Thẻ quốc tế hạng Infinite: BIDV Visa Infinite
 • Thẻ quốc tế hạng bạch kim: BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Vietravel Platinum, BIDV Visa Platinum Cashback, BIDV Visa Premier, MasterCard Platinum debit.
 • Thẻ quốc tế hạng khác: BIDV MasterCard Premier, BIDV Precious, BIDV Smile, BIDV Flexi, BIDV Vietravel Standard Credit, BIDV Ready, BIDV Vietravel Standard Debit, BIDV Young +.

- Địa điểm ưu đãi:

Thể lệ chi tiết của chương trình: xem tại file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}