Thời gian khuyến mại: Từ 01/03/2021 đến hết ngày 30/04/2021

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ Visa Infinite, thẻ Thu phí viên và thẻ doanh nghiệp và thẻ ghi nợ quốc tế hạng Platinum, cụ thể:

 • - Thẻ Tín dụng quốc tế: Visa Platinum, Visa Platinum Cashback, Visa Premier, Mastercard Platinum, Vietravel Platinum, Visa Precious, Visa Smile, Visa Flexi, Vietravel Standard
 • - Thẻ ghi nợ quốc tế: Mastercard Platinum

Đối tượng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới thẻ chính các loại thẻ BIDV nêu tại mục 2.

Cơ chế khuyến mại: Khách hàng phát hành thẻ mới và chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành sẽ được tặng tiền nếu mức chi tiêu đạt:

Thẻ Ưu đãi Điều kiện về tổng chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
Thẻ TDQT hạng Platinum Tặng 1,5 triệu đồng Tối thiểu 3 triệu đồng
Thẻ TDQT hạng Gold Tặng 700.000 đồng Tối thiểu 2 triệu đồng
Thẻ TDQT hạng Classic Tặng 350.000 đồng Tối thiểu 1 triệu đồng
Thẻ GNQT hạng Platinum Tặng 300.000 đồng Tối thiểu 1 triệu đồng

(Chương trình không áp dụng với các thẻ miễn phí thường niên)

Chi tiết tham khảo thể lệ đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}