Thời gian ưu đãi: Vào các ngày thứ 5 hàng tuần từ 14/11/2019 đến 27/02/2020

 * Mã ưu đãi đặt vé máy bay:

Hạng thẻ Chuẩn Hạng thẻ Bạch kim
Ưu đãi 200.000 VNĐ khi đặt vé máy bay sử dụng mã giảm giá BAYBIDVS Ưu đãi 300.000 VNĐ khi đặt vé máy bay sử dụng mã giảm giá BAYBIDVP

- Áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 3.000.000 VND.

- Áp dụng đối với tất cả các hãng bay

- Thời gian sử dụng mã ưu đãi: Thứ Năm hàng tuần; Từ 09:00 ngày 14/11/2019 đến 23:59 ngày 27/02/2020 (16 ngày thứ Năm)

- Thời gian bay: Từ 09:00 ngày 14/11/2019 đến 23:59 ngày 14/05/2020

 

- Áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 3.000.000 VND.

- Áp dụng đối với tất cả các hãng bay

- Thời gian sử dụng mã ưu đãi: Thứ Năm hàng tuần; Từ 09:00 ngày 14/11/2019 đến 23:59 ngày 27/02/2020 (16 ngày thứ Năm)

- Thời gian bay: Từ 09:00 ngày 14/11/2019 đến 23:59 ngày 14/05/2020

* Mã ưu đãi đặt khách sạn:

Hạng thẻ Chuẩn Hạng thẻ Bạch kim
Ưu đãi 300.000 VNĐ khi đặt khách sạn sử dụng mã giảm giá BIDVIVUS Ưu đãi 400.000 VNĐ khi đặt khách sạn sử dụng mã giảm giá BIDVIVUP

- Áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 2.000.000 VND.

- Áp dụng cho mọi khách sạn và loại phòng, phụ thuộc vào chính sách của từng khách sạn.

- Thời gian sử dụng mã ưu đãi: Thứ Năm hàng tuần; Từ 09:00 ngày 14/11/2019 đến 23:59 ngày 27/02/2020 (16 ngày thứ Năm)

- Thời gian lưu trú: Từ 09:00 ngày 14/11/2019 đến 23:59 ngày 14/05/2020

- Áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 2.000.000 VND.

- Áp dụng cho mọi khách sạn và loại phòng, phụ thuộc vào chính sách của từng khách sạn.

- Thời gian sử dụng mã ưu đãi: Thứ Năm hàng tuần; Từ 09:00 ngày 14/11/2019 đến 23:59 ngày 27/02/2020 (16 ngày thứ Năm)

- Thời gian lưu trú: Từ 09:00 ngày 14/11/2019 đến 23:59 ngày 14/05/2020

* Mã ưu đãi đặt vé Xperience:

- Ưu đãi 200.000 VNĐ cho vé Xperience khi sử dụng mã BIDVFUN, áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 1.200.000 VNĐ.

- Áp dụng cho tất cả điểm đến nội địa & quốc tế.

- Thời gian sử dụng mã ưu đãi: Thứ Năm hàng tuần; Từ 09:00 ngày 14/11/2019 đến 23:59 ngày 27/02/2020 (16 ngày thứ Năm)

- Thời gian chuyến đi: Từ 09:00 ngày 14/11/2019 đến 23:59 ngày 14/05/2020

Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm.

Đối tượng áp dụng:

- Thẻ quốc tế hạng bạch kim: BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Vietravel Platinum, BIDV Premier (thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ), MasterCard Platinum debit.

- Thẻ quốc tế hạng khác: BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV MasterCard Vietravel Standard Credit, BIDV MasterCard Ready, BIDV MasterCard Vietravel Standard Debit, BIDV MasterCard Young +.

Phạm vi áp dụng: Ứng dụng Traveloka (App Traveloka).

Khuyen mai, Traveloka
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}