Từ ngày 30/11/2020 đến 6/12/2020, chủ thẻ ghi nợ nội địa BIDV có cơ hội nhận thưởng lên đến 25 triệu đồng.

- Thời gian triển khai: từ 0:00:00 ngày 30/11/2020 đến 23:59:59 ngày 6/12/2020.

- Phạm vi khuyến mại: các đơn vị chấp nhận thanh toán trực tuyến có kết nối trực tiếp qua cổng NAPAS trên toàn quốc.

- Đối tượng được hưởng khuyến mại: Chủ thẻ nội địa nội địa BIDV (BIDV Smart, BIDV eTrans, BIDV Harmony, BIDV Moving,)

- Nội dung khuyến mại:

Tặng tiền bằng hình thức chuyển khoản cho các chủ thẻ nội địa (căn cứ trên 01 số thẻ giao dịch) có số lượng hoặc giá trị giao dịch nhiều nhất ghi nhận qua Cổng thanh toán NAPAS trong thời gian áp dụng Chương trình.

- Cơ cấu giải thưởng

A. Giải số lượng giao dịch nhiều nhất. Tổng giá trị giải thưởng: 150.000.000đ

TT Hạng mục

Giá trị giải

Số lượng Thành tiền
1 Giải đặc biệt 25.000.000  1 25.000.000 
2 Giải nhất 5.000.000  5 25.000.000 
3 Giải nhì 3.000.000  10  30.000.000
4 Giải ba 1.000.000  20 20.000.000 
5 Giải khuyến khích 500.000  100 50.000.000 

B. Giải giá trị giao dịch cao nhất. Tổng giá trị giải thưởng: 

TT Hạng mục

Giá trị giải

Số lượng Thành tiền
1 Giải đặc biệt 25.000.000  1 25.000.000 
2 Giải nhất 5.000.000  5 25.000.000 
3 Giải nhì 3.000.000  10  30.000.000
4 Giải ba 1.000.000  20 20.000.000 
5 Giải khuyến khích 500.000  100

50.000.000 

Ghi chú: Giải thưởng bằng tiền chuyển khoản và chưa bao gồm VAT. NAPAS sẽ thay mặt khách hàng đóng thuế thu nhập cho khách hàng theo quy định của Pháp luật.  

Điều kiện trúng thưởng của chủ thẻ:

- Khách hàng có tổng số lượng giao dịch hoặc tổng giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến ghi nhận thành công qua cổng NAPAS bằng 01 (một) số thẻ nhiều nhất trong thời gian áp dụng Chương trình.

- Mỗi chủ thẻ ứng với mỗi số thẻ nội địa chỉ được nhận 01 (một) giải thưởng.

- Giá trị nhận thưởng của mỗi chủ thẻ không vượt quá 50% tổng giá trị giao dịch của chủ thẻ trong thời gian áp dụng chương trình. 

- Đối với các chủ thẻ có tổng số lượng hoặc giá trị thanh toán cao bằng nhau, Chương trình sẽ xét thưởng cho khách hàng đạt số lượng hoặc giá trị thanh toán giao dịch cao sớm hơn.

- Trong danh sách giao dịch của Khách hàng xét thưởng khuyến mại, nếu có bất kỳ giao dịch nào NAPAS nghi vấn lợi dụng Chương trình để trục lợi (dựa trên thông tin về thời gian và số tiền giao dịch và đơn vị chấp nhận thanh toán), NAPAS có quyền yêu cầu ngân hàng phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin của Khách hàng để chứng minh giao dịch đã thực hiện là hợp lệ. Nếu Khách hàng từ chối cung cấp tài liệu và thông tin nêu trên, NAPAS có quyền loại các giao dịch này ra khỏi danh sách trúng thưởng.

Thể lệ chi tiết & Danh sách các đơn vị chấp nhận thanh toán trực tuyến đính kèm

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}