I. Ưu đãi tại Shopee.vn

Thời gian ưu đãi:  Từ 09h đến 23h59’ các ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần; bắt đầu từ ngày 23/06/2021 đến hết ngày 28/04/2022 và các ngày đặc biệt 07/07/2021, 08/08/2021, 09/09/2021, 10/10/2021, 11/11/2021, 12/12/2021, 15/01/2022, 25/02/2022, 15/03/2022, 04/04/2022 (tương đương 95 ngày khuyến mại)

Nội dung ưu đãi:

- Giảm trực tiếp 150.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên khi thanh toán bằng thẻ Tín dụng quốc tế BIDV các ngày thứ ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

- Mỗi tài khoản đăng nhập được ưu đãi giảm trực tiếp 1 lần/1 tháng  và 1 lần/1 ngày đặc biệt trong thời gian diễn ra chương trình.

- Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm tại cuối trang.

Phạm vi áp dụng: Trên app Shopee và Website: www.shopee.vn 

II. Ưu đãi tại Tiki.vn

Thời gian ưu đãi: Từ 9h-24h các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần và các ngày đặc biệt (07/07/2021, 08/08/2021, 09/09/2021, 10/10/2021, 11/11/2021, 12/12/2021) từ ngày 18/06/2021 đến 21/02/2022 và hoặc đến khi hết ngân sách triển khai chương trình, tùy điều kiện nào đến trước (tương đương 78 ngày ưu đãi)

Nội dung ưu đãi:

- BIDV giảm trực tiếp 150.000 đồng cho chủ thẻ Tín dụng quốc tế BIDV có tổng giá trị đơn hàng hợp lệ từ 1 triệu đồng trở lên vào các ngày ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình.

- Mỗi tài khoản đăng nhập được ưu đãi giảm trực tiếp 1 lần/1 tháng và 1 lần/ngày đặc biệt/tháng trong thời gian diễn ra chương trình.

- Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm tại cuối trang

Phạm vi áp dụng: Trên app Tiki và Website: www.tiki.vn

Sản phẩm áp dụng: Tất cả thẻ Tín dụng quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên, thẻ Visa Infinite. Cụ thể các loại thẻ áp dụng gồm:

- Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim: thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Premier, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum Cashback

- Thẻ quốc tế hạng khác: thẻ tín dụng BIDV Precious, thẻ tín dụng BIDV Smile, thẻ tín dụng BIDV Flexi, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard

thẻ tín dụng, giảm giá, thương mại điện tử, online, Tiki, Shopee

Ưu đãi hấp dẫn

 • Mức giá trị ưu đãi

  150.000 VND

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}