Giảm giá tới 15% tại Everon cho chủ thẻ BIDV

-          Thời gian ưu đãi: Từ 15/05/2021 đến 14/05/2022

-          Nội dung chương trình ưu đãi:  

+         Ưu đãi Everon Day: Giảm 15% trên hóa đơn thanh toán vào ngày 11 hàng tháng.

+         Ưu đãi ngày thường: Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán vào các ngày còn lại trong tháng.

* Mức ưu đãi này chỉ áp dụng với sản phẩm nguyên giá và không cộng dồn các chương trình khuyến mãi khác (nếu có).

* Không áp dụng chương trình ưu đãi đối với các giao dịch hoàn/hủy.

-          Điều kiện để nhận ưu đãi: Khách hàng mua các sản phẩm của Everon và thanh toán bằng thẻ BIDV

-          Địa điểm áp dụng: Chi tiết tại file đính kèm

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}