Thời gian ưu đãi: Từ 15/7/2021 tới 30/11/2021

Thẻ áp dụng:  Thẻ tín dụng các loại: BIDV VISA Flexi, BIDV VISA Infinite, BIDV VISA Platinum, BIDV VISA Precious, BIDV VISA Premier, BIDV VISA Smile, BIDV Visa Platinum Cashback

Nội dung ưu đãi: Giảm ngay 50.000đ cho khách hàng mới với hóa đơn từ 100.000đ khi thanh toán bằng thẻ BIDV Visa tại LAZADA

Lưu ý:

+ Tối đa 100 mã/ ngày
+ Chỉ dùng 01 lần trong suốt thời gian khuyến mại của chương trình
+ Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}