Thi gian: 21/7/2022 – 24/7/2022

Đa đim: Khách sn Liberty Central Sài Gòn CityPoint – 59 Pasteur, Bến Nghé, Qun 1, Thành ph H Chí Minh

Ưu đãi:

- Ưu đãi lên đến 50%++ dành cho các sản phẩm trong chương trình.

- Gim giá thêm 5% áp dng vi khách hàng s dng th ca BIDV trong khuôn kh 4 ngày ti s kin.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ ghi nợ quốc tế, tín dụng quốc tế, ghi nợ nội địa do BIDV phát hành.

Tin tức khác

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 01/07/2022

Hoàn tiền 5% tại Lock&Lock cho chủ thẻ quốc tế BIDV

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 24/06/2022

Đi Winmart - dùng thẻ BIDV Napas hoàn ngay 50%

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 05/05/2022

Giảm tới 60.000đ tại Be dành cho thẻ BIDV Mastercard

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 02/03/2022

Hoàn thêm 500.000đ cho Samsung S22 tại MT Smart cho chủ thẻ BIDV
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}