Thi gian: 21/7/2022 – 24/7/2022

Đa đim: Khách sn Liberty Central Sài Gòn CityPoint – 59 Pasteur, Bến Nghé, Qun 1, Thành ph H Chí Minh

Ưu đãi:

- Ưu đãi lên đến 50%++ dành cho các sản phẩm trong chương trình.

- Gim giá thêm 5% áp dng vi khách hàng s dng th ca BIDV trong khuôn kh 4 ngày ti s kin.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ ghi nợ quốc tế, tín dụng quốc tế, ghi nợ nội địa do BIDV phát hành.

Tin tức khác

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 30/09/2022

Giảm 10% tại nhà hàng bia tươi Louisiane cho chủ thẻ BIDV

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 06/09/2022

Giảm 15% dịch vụ tại Sun Spa Resort dành cho chủ thẻ BIDV

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 01/07/2022

Hoàn tiền 5% tại Lock&Lock cho chủ thẻ quốc tế BIDV

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 24/06/2022

Đi Winmart - dùng thẻ BIDV Napas hoàn ngay 50%
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}