Vấn tin các tài khoản của khách hàng:

Tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền vay, tài khoản thấu chi

Giao dịch mọi lúc mọi nơi

Thực hiện các giao dịch an toàn, chính xác, nhanh gọn ngay trên điện thoại di động của mình mà không mất thời gian đến quầy giao dịch.

Thông tin tra cứu

Địa chỉ chi nhánh và ATM, POS, tỷ giá, lãi suất, các địa chỉ làm việc ngoài giờ và nhiều thông tin hữu ích khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM
 • Giới thiệu chung
  Sản phẩm được thiết kế đa tính năng, với giao diện hiện đại, hỗ trợ trải nghiệm người sử dụng qua internet và mobile, đồng thời cho phép xử lý giao dịch theo nhiều cơ chế và hướng tới các khách hàng có khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống kế toán nội bộ để đẩy lệnh thanh toán tới BIDV mà không cần soạn lệnh trực tiếp tại chương trình.
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
  • Là chương trình ngân hàng điện tử BIDV cung cấp cho các khách hàng tổ chức qua internet để thực hiện các dịch vụ ngân hàng theo thỏa thuận với BIDV, bao gồm:  
  • 1.Dịch vụ phi tài chính:
  • + Vấn tin tài khoản
  • + Quản lý đơn vị chấp nhận thẻ
  • + Truy vấn báo cáo thu hộ
  • + Quản lý chứng từ chứa chữ ký số
  • 2. Dịch vụ tài chính:
  • + Chuyển tiền trong nước
  • + Chuyển tiền quốc tế
  • + Chuyển tiền theo bảng kê
  • 3. Dịch vụ quản lý dòng tiền tập trung
  • + Điều chuyển vốn tự động
  • + Kiểm soát dòng tiền
  • + Truy vấn báo cáo quản lý dòng tiền
  • 4. Dịch vụ khác cung cấp theo từng thời kỳ

Dịch vụ BIDV iBank

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}