THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH VÀ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

Gói thầu HTKT ADB-BIDV-1.1 “Xây dựng các giải pháp phát triển kinh doanh hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa” thuộc Dự án “Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

 (TA 9910 – VIETNAM)

 

Trước tiên, chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của các nhà thầu tham gia dự thầu Gói thầu HTKT ADB-BIDV-1.1 “Xây dựng các giải pháp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa” thuộc Dự án “Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa” do ADB tài trợ.

Sau khi mở Hồ sơ đề xuất tài chính, chúng tôi đã tiến hành đánh giá chi tiết đề xuất tài chính theo Hướng dẫn Đánh giá Hồ sơ Đề xuất tài chính của ADB. Trên cơ sở không phản đối của ADB ngày 26/8/2021 về kết quả đánh giá đề xuất tài chính và xếp hạng tổng thể đối với gói thầu này, chúng tôi vui lòng thông báo kết quả đánh giá tổng thể đề xuất kỹ thuật và tài chính, cụ thể như sau:

Nhà thầu Tổng điểm kỹ thuật Tổng điểm kỹ thuật tính theo tỷ trọng (70%) Tổng điểm tài chính Tổng điểm kỹ thuật tính theo tỷ trọng (30%) Tổng điểm kỹ thuật và tài chính Đánh giá cuối cùng
Liên danh MDF Global, iSEAS, Tư vấn T&C 814,94 570,46 0,00 0,00 570,46 0
MVV 812,50 568,75 1.000 300,00 868,75 1
Liên danh AETS, INARI, BK Holdings, KIU Global 793,75 555,62 0,00 0,00 555,62 0

 

Kết quả đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật và tài chính nêu trên cho thấy:

1. Nhà thầu bị loại:

(i) Liên danh Công ty MDF Global (MDF Global); Công ty TNHH Giải pháp hệ thống thông tin và kiến trúc doanh nghiệp (iSEAS); Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi tổ chức (Tư vấn T&C)

Sau khi kiểm tra và đánh giá chi tiết đề xuất tài chính, chúng tôi nhận thấy nhà thầu đã cộng thiếu chi phí thù lao cho vị trí chuyên gia phụ trong nước về giới vào tổng giá chào như trong Hồ sơ đề xuất tài chính. Do đó, tổng giá điều chỉnh (ATP) là 302.572 US$ bao gồm tổng chi phí cạnh tranh và không cạnh tranh, vượt tổng ngân sách tối đa của gói thầu này theo quy định trong Yêu cầu mời nộp Hồ sơ đề xuất (RFP) đã ban hành. Kết quả là tổng điểm tài chính bằng 0, dẫn đến xếp hạng đánh giá đề xuất kỹ thuật và tài chính là 0.

(ii) Liên danh Application Europienne De Technologies Et De Services (AETS); Công ty CP Nghiên cứu và Đầu tư kinh doanh nông nghiệp sáng tạo (INARI); Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK Holdings); Công ty TNHH KIU Global (KIU Global)

Tổng giá chào trong Hồ sơ đề xuất tài chính và tổng giá chào điều chỉnh (ATP) sau khi kiểm tra tính thống nhất giữa Hồ sơ đề xuất tài chính và Hồ sơ đề xuất kỹ thuật tương đương là 422.264 US$426.614 US$, đều vượt tổng ngân sách tối đa của gói thầu như đã quy định trong RFP đã ban hành. Kết quả là tổng điểm tài chính bằng 0, dẫn đến xếp hạng đánh giá đề xuất kỹ thuật và tài chính là 0.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng các đơn vị đã không được lựa chọn cho vòng tiếp theo đàm phán và ký hợp đồng. Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác khác với các đơn vị trong thời gian tới. 

2. Nhà thầu đạt:

Chúng tôi vui lòng thông báo Công ty CP Giáo dục MVV xếp hạng thứ nhất với kết quả đánh giá tổng thể đề xuất kỹ thuật và tài chính và được lựa chọn cho vòng cuối cùng tiếp theo. 

Chúng tôi vui lòng thông báo kết quả đánh giá tổng hợp cuối cùng của Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính của gói thầu này.

Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời chúc tới tất cả các nhà thầu luôn bình an và khỏe mạnh trong thời gian khó khăn bùng phát của đại dịch COVID-19.

Trân trọng cảm ơn!

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ

Tin tức khác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}