Kính gửi Quý khách hàng,

BIDV trân trọng thông báo một số nội dung thay đổi về chính sách sản phẩm thẻ quốc tế, cụ thể như sau:

- Từ 10/5/2021, BIDV cập nhật biểu phí thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế dành cho KHCN. Chi tiết biểu phí tại File đính kèm thông báo.

- Từ 10/5/2021, BIDV cập nhật thời hạn hiệu lực thẻ tín dụng doanh nghiệp là 5 năm

- Từ kỳ trích nợ tháng 5/2021, BIDV ngừng áp dụng việc thu nợ bổ sung trước ngày đến hạn thanh toán vào ngày 1 và 3 hàng tháng đối với các khách hàng đăng ký thu nợ tự động toàn bộ dư nợ cuối kỳ sao kê.

- Từ kỳ sao kê tháng 6/2021, BIDV cập nhật lãi suất mới cho sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế đối với khách hàng cá nhân. 

 Trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ bất kỳ điểm giao dịch BIDV gần nhất trên toàn quốc hoặc qua Hotline chăm sóc khách hàng 24/7 19009247 (1.000d/p).

Trân trọng thông báo!

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}