Với những tính năng không ngừng đổi mới và cập nhật, khách hàng có thể dễ dàng mở thẻ thanh toán phi vật lý ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

Thẻ phi vật lý là gì?

Là thẻ không hiện hữu bằng hình thức vật chất (thẻ cứng), nhưng vẫn chứa các thông tin thẻ dưới hình thức điện tử, khách hàng có thể đăng ký phát hành thẻ phi vật lý trên ứng dụng Smartbanking của BIDV. Đáng chú ý, khách hàng chưa có thông tin tại BIDV có thể phát hành thẻ online bằng công nghệ xác thực eKYC (giải pháp định danh điện tử).

Thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý của BIDV có tính năng như thế nào?

- Thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại ATM BIDV với chức năng Rút tiền QR trên ứng dụng SmartBanking.

- Các giao dịch phi tài chính khác trên ứng dụng SmartBanking:

+ Kích hoạt thẻ lần đầu;
+ Truy vấn thông tin thẻ;
+ Đặt PIN thẻ mới, đổi PIN thẻ;
+ Khóa/mở khóa thẻ;
+ Thay đổi tài khoản liên kết tới thẻ

Đặc biệt, BIDV miễn phí mở thẻ, phí thường niên đối với thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý cho khách hàng

Cách thức đăng kí thẻ phi vật lý BIDV

1. Đối với  khách hàng chưa có thông tin tại BIDV

- Bước 1: Tải ứng dụng SmartBanking và thực hiện đăng ký mở tài khoản và thông tin trên SmartBanking theo phương thức eKYC. 

- Bước 2: Sau khi xác thực (bằng CMND, hình ảnh khuôn mặt), khách hàng bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ. Tại màn hình đăng ký dịch vụ, khách hàng tích chọn dịch vụ thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý và nhập mã OTP để hoàn tất giao dịch. Thông tin thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý sẽ được hiển thị trên ứng dụng Smartbanking sau khi hệ thống hoàn tất việc xử lý. 

- Bước 3: Kích hoạt thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý trên ứng dụng SmartBanking (*) và thực hiện giao dịch bằng thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý.

2. Đối với khách hàng đã có thông tin tại BIDV (không áp dụng với khách hàng eKYC) 

a) Đăng ký phát hành thẻ online trên ứng dụng Smartbanking

- Bước 1: Đăng nhập ứng dụng SmartBanking, chọn Dịch vụ thẻ -> Đăng ký phát hành thẻ online -> Thẻ Ghi nợ nội địa -> Nhập các thông tin trên màn hình hiển thị và lựa chọn hình thức thẻ phi vật lý.

- Bước 2:  Nhập mã OTP để xác thực và hoàn tất đăng ký. Thông tin thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý sẽ được hiển thị trên ứng dụng Smartbanking sau khi hệ thống hoàn tất xử lý. 

- Bước 3: Kích hoạt thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý trên ứng dụng SmartBanking (*) và thực hiện giao dịch bằng thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý.

b) Chuyển đổi thẻ Ghi nợ nội địa từ hiện hữu

- Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Smartbanking, chọn Dịch vụ thẻ -> chọn sản phẩm thẻ từ muốn chuyển đổi -> chọn chức năng "Chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip" -> Nhập các thông tin trên màn hình hiển thị và lựa chọn hình thức thẻ phi vật lý.

- Bước 2: Nhập mã OTP để xác thực và hoàn tất đăng ký. Thông tin thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý sẽ được hiển thị trên ứng dụng Smartbanking sau khi hệ thống hoàn tất xử lý. 

- Bước 3: Kích hoạt thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý trên ứng dụng SmartBanking (*) và thực hiện giao dịch bằng thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý.

(*) Để kích hoạt thẻ phi vật lý, khách hàng chọn "Dịch vụ thẻ" -> chọn thẻ phi vật lý cần kích hoạt -> chọn "Kích hoạt thẻ", nhập mã OTP để xác thực và hoàn tất. Đối với thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý, sau khi kích hoạt khách hàng cần thực hiện chức năng "Đặt mã PIN" trên ứng dụng Smartbanking để đổi PIN lần đầu trước khi thực hiện giao dịch.

Hướng dẫn sử dụng thẻ phi vật lý:

1. Kích hoạt thẻ lần đầu:

2. Đặt pin thẻ

3. Rút tiền bằng mã QR trên ATM BIDV

Với thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý BIDV Smart, khách hàng có thể rút tiền bằng mã QR trên ATM của BIDV, chi tiết như sau:

 

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục triển khai các tính năng mới đối với thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý như: Rút tiền QR tại các ngân hàng khác; Thanh toán trực tuyến tại các website chấp nhận thanh toán bằng thẻ Ghi nợ nội địa BIDV; Tap to pay (Chạm thanh toán tại POS/SmartPOS) để hoàn thiện hơn nữa một sản phẩm chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán ngân hàng.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}