Thời gian khuyến mại: Từ ngày 16/11/2020 đến 15/02/2021 hoặc đến khi hết ngân sách của chương trình

Nội dung chương trình khuyến mại:

- Hoàn 1.000.000đ cho chủ thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu BIDV – Vietravel.

- Hoàn 500.000đ cho các chủ thẻ tín dụng quốc tế còn lại của BIDV.

Điều kiện:

- Tổng doanh số thanh toán qua POS BIDV  tại Vietravel trong thời gian triển khai khuyến mại từ 10 triệu đồng trở lên.

- Tặng 100 điểm tích lũy thẻ thành viên Vietravel cho chủ thẻ tín dụng đồng thương hiệu BIDV-Vietravel khi phát sinh giao dịch tại Vietravel trong thời gian khuyến mại.

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận ưu đãi 1 lần duy nhất trong thời gian triển khai chương trình.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Áp dụng tại các địa điểm theo thể lệ đính kèm

Đối tượng khuyến mại: Chủ thẻ tín dụng quốc tế cá nhân do BIDV phát hành, không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp và thẻ Thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ sau:

- Thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu BIDV – Vietravel: thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard

- Thẻ tín dụng quốc tế khác: thẻ tín dụng BIDV Visa Infinite, thẻ tín dụng MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng Visa Platinum Cashback, thẻ tín dụng BIDV Premier, thẻ tín dụng BIDV Precious, thẻ tín dụng BIDV Smile, thẻ tín dụng BIDV Flexi.

the BIDV, vietravel, tour, hoan tien, cashback, du lich
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}