Nằm trong khuôn khổ chương trình khuyến mại thẻ cuối năm “Rực rỡ mùa lễ hội”, BIDV gửi tặng chủ thẻ quốc tế ưu đãi hoàn tiền lên tới 2 triệu đồng khi phát hành và chi tiêu với thẻ quốc tế BIDV.

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 30/04/2020

2. Đối tượng áp dụng: Thẻ quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ quốc tế doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên, thẻ Visa Infinite. Cụ thể các loại thẻ sau:

- Thẻ quốc tế hạng bạch kim:

+ Thẻ tín dụng quốc tế BIDV: Vietravel Platinum, MasterCard Platinum, Visa Platinum, Visa Premier, Visa Platinum Cashback.

+ Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV: MasterCard Platinum Debit.

- Thẻ quốc tế hạng vàng:

+ Thẻ tín dụng quốc tế BIDV: Visa Precious, Visa Smile

- Thẻ quốc tế hạng chuẩn:

+ Thẻ tín dụng quốc tế BIDV: Visa Flexi, Mastercard Vietravel Standard

+ Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV: Mastercard Young Plus, Mastercard Ready, Mastercard Vietravel, MasterCard Premier

3. Nội dung ưu đãi:

Tặng tiền cho chủ thẻ khi phát hành mới và phát sinh giao dịch chi tiêu hợp lệ trong thời gian khuyến mại như sau:

STT Loại thẻ Giá trị khuyến mại
1 Thẻ tín dụng quốc tế  
1.1 Thu phí thường niên năm đầu  
 

Mastercard Platinum

Visa Platinum

Visa Platinum Cashback

Tặng 2.000.000 VND nếu chi tiêu từ 5.000.000 VND trở lên theo các đợt trong thời gian khuyến mại.

Chương trình quay số may mắn cho Khách hàng phát hành mới thẻ Visa Platinum và có phát sinh chi tiêu
 

Visa Precious

Visa Smile
Tặng 700.000 VND nếu chi tiêu từ 2.000.000 VND trở lên theo các đợt trong thời gian khuyến mại.
  Visa Flexi Tặng 350.000 VND nếu chi tiêu từ 1.000.000 VND trở lên theo các đợt trong thời gian khuyến mại.
1.2 Miễn phí thường niên năm đầu  
 

Mastercard Platinum

Visa Platinum

Vietravel Platinum

Visa Premier

Visa Platinum Cashback
Tặng 700.000 VND nếu chi tiêu từ 3.000.000 VND trở lên theo các đợt trong thời gian khuyến mại.
  Visa Precious Tặng 300.000 VND nếu chi tiêu từ 2.000.000 VND trở lên theo các đợt trong thời gian khuyến mại.
 

Visa Flexi

Vietravel Standard
Tặng 100.000 VND nếu chi tiêu từ 500.000 VND trở lên theo các đợt trong thời gian khuyến mại.
2 Thẻ ghi nợ quốc tế  
2.1 Thu phí thường niên năm đầu  
  Mastercard Platinum Tặng 300.000 VND nếu chi tiêu từ 1.000.000 VND trở lên theo các đợt trong thời gian khuyến mại.
 

Mastercard Ready

Mastercard Young Plus
Tặng 80.000 VND nếu chi tiêu từ 300.000 VND trở lên theo các đợt trong thời gian khuyến mại.
2.2 Miễn phí thường niên năm đầu  
 

Mastercard Premier

Tặng 50.000 VND nếu chi tiêu từ 100.000 VND trở lên theo các đợt trong thời gian khuyến mại.
 

Mastercard Ready

Mastercard Young Plus

Vietravel Standard
Không áp dụng tặng tiền cho thẻ miễn phí thường niên

Chi tiết chương trình tại thể lệ dưới đây

Ruc ro mua le hoi, The quoc te, Phat hanh moi
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}