Thời gian: 26/11/2019 – 26/05/2020

Nội dung chương trình:

BIDV thưởng (tặng tiền hoặc quà) cho đối tượng tham gia khuyến mại căn cứ trên Doanh số xét thưởng đạt được trong thời gian khuyến mại

STT

Tổng giá trị giao dịch xét thưởng (*)

(gọi tắt là Doanh số)

Giá trị thưởng (VNĐ)
1 Có phát sinh doanh số Thưởng (tiền hoặc quà) tương đương giá trị 100% phí cài đặt ban đầu (phí cài đặt 4.840.000đ)
2 Từ 500 triệu đồng trở lên

- Thưởng (tiền hoặc quà) tương đương giá trị 100% phí cài đặt ban đầu (phí cài đặt 4.840.000đ)

- Thưởng thêm (tiền hoặc quà) với giá trị tương đương 2.000.000đ

3 Từ 1 tỷ đồng trở lên

- Thưởng (tiền hoặc quà) tương đương giá trị 100% phí cài đặt ban đầu (phí cài đặt 4.840.000đ)

- Thưởng thêm (tiền hoặc quà) với giá trị tương đương 5.000.000đ

Đối tượng tham gia khuyến mại:

Đơn vị chấp nhận thẻ mở mới dịch vụ CNTTT trên E-Merchant trong thời gian của chương trình khuyến mại  

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

Chi tiết về Chương trình khuyến mại tại Phụ lục đính kèm.

Khuyen mai, mo moi, e-merchant

Ưu đãi hấp dẫn

 • Quà tặng hấp dẫn

  5.000.000VNĐ

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}