1. Thời gian triển khai: Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 08/11/2021

2. Phạm vi triển khai: Các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc

3. Đối tượng áp dụng: Là Thẻ quốc tế BIDV Hạng Bạch Kim bao gồm nhưng không giới hạn các loại thẻ sau:

- Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Platinum (đầu BIN: 427126)

- Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Premier (đầu BIN: 427126)

- Thẻ tín dụng quốc tế BIDV MasterCard Platinum (đầu BIN: 53051500)

- Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Platinum Cashback (đầu BIN: 427126)

- Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV MasterCard Platinum (đầu BIN: 517453)

do BIDV phát hành còn hiệu lực (bao gồm thẻ Chính và thẻ Phụ) với quy định về giới hạn độ tuổi từ 18 tuổi đến 65 tuổi

4. Người được bảo hiểm:

- Là tất cả các chủ thẻ của BIDV thuộc loại thẻ được tham gia bảo hiểm; và

- Vợ hoặc chồng và con phụ thuộc dưới 24 tuổi của chủ thẻ BIDV.

5. Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm tai nạn cho Chủ thẻ trong chuyến đi bằng phương tiện hàng không (bao gồm chuyến đi nước ngoài và nội địa) theo các quyền lợi quy định trong phụ lục trong thời gian triển khai tính năng bảo hiểm

6. Nội dung bảo hiểm: Bảo hiểm tai nạn cá nhân trong chuyến đi với số tiền bảo hiểm lên đến 11.650.000.000 VNĐ và đi kèm các quyền lợi bảo hiểm:

- Bảo hiểm trong trường hợp chiến tranh và khủng bố

- Hủy bỏ chuyến bay

- Trì hoãn chuyến bay

- Hành lý đến chậm

- Mất, hỏng hành lý và tư trang

- Trợ cứu y tế và Hỗ trợ du lịch toàn cầu 24 giờ thông qua đường dây nóng INTER PARTNER ASSISTANCE CO., LTD. (Thailand) (+662 039-5717)

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}