Thời gian ưu đãi: Tất cả các ngày từ 05/12/2020 đến 28/02/2021.

Nội dung ưu đãi: 

- Hoàn tiền 500.000 đồng cho giao dịch thanh toán mua bảo hiểm online (tại các website/ứng dụng) trong nước đầu tiên của mỗi chủ thẻ hạng Bạch kim trở lên.

- Áp dụng đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên tại các Đơn vị chấp nhận thẻ có mã lĩnh vực kinh doanh (MCC) là 6300

- Mỗi khách hàng (tính theo CIF) được hoàn tiền 01 lần trong toàn bộ thời gian khuyến mại.

Đối tượng áp dụng:

Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim trở lên: BIDV Visa Infinite, thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum Cash Back, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Premier, thẻ ghi nợ BIDV Mastercard Platinum

Phạm vi áp dụng: Tại website, ứng dụng của các đơn vị bảo hiểm trong nước (đăng ký lĩnh vực kinh doanh MCC 6300)

Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm.

(Cập nhật) Thời gian kết thúc CTKM: 30/12/2020

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}