Ưu đãi may mắn thẻ quốc tế


Ưu đãi quay số may mắn dành cho chủ thẻ Quốc tế BIDV chi tiêu từ 1.000.000VNĐ
Từ 19/04/2019 - 19/10/2019

Ưu đãi may mắn Thẻ nội địa


Ưu đãi quay số may mắn dành cho khách hàng phát hành mới và chi tiêu bằng thẻ Ghi nợ nội địa BIDV
Từ 15/04/2019 - 29/09/2019

Ưu đãi thẻ quốc tế


Từ 15/04/2019 - 15/10/2019

Mở thẻ ngay, quà trao tay

Mở thẻ và chi tiêu ngay để nhận tối đa lên tới 2.000.000VNĐ với thẻ Tín dụng quốc tế và
350.000VNĐ
với thẻ Ghi nợ quốc tế

Chi tiết Mở thẻ ngay

Hoàn phí giao dịch tại nước ngoài

Hoàn 2,1% giá trị giao dịch chi tiêu bằng thẻ quốc tế tại nước ngoài sớm nhất

- Tối đa: 2.000.000VNĐ/khách hàng với thẻ hạng Bạch kim

- Tối đa: 1.000.000VNĐ/khách hàng với thẻ hạng Vàng/Chuẩn

Chi tiết Mở thẻ ngay

Ưu đãi thẻ nội địa


Từ 15/04/2019 - 29/09/2019