1. Thời gian áp dụng: 22/08/2022 - 20/04/2023

2. Địa điểm ưu đãi: Sun Spa Resort - Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

3. Mức ưu đãi:

 • La Bella Spa: Giảm 15%
 • Nhà hàng: Giảm 15%
 • Ocean Bar Café: Giảm 15%

4. Điều kiện nhận ưu đãi: Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế, ghi nợ quốc tế, ghi nợ nội địa (bao gồm cả thẻ liên kết) được phát hành bởi BIDV

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}